Kunstig seleksjon

Fagstoff: Genetisk variasjon og konkurranse om begrensede ressurser er begge forutsetninger for evolusjon. I tillegg må egenskaper som påvirker individenes evne til overlevelse og formering, være arvelige. Disse prinsippene gjelder enten det er naturen eller mennesket som selekterer, det vil si avgjør hvilke individer som . Naturlig utvalg – også kalt naturlig seleksjon – er den vanligste og viktigste formen for seleksjon.

Seleksjon som ikke er naturlig seleksjon refereres til som kunstig seleksjon.

Husdyravl er et eksempel på kunstig seleksjon. Seleksjonsprosessen medfører at genvarianter som er til stede i de selekterte . Om miljøforholdene endres, vil individer med andre egenskaper klare seg best. Ved kunstig seleksjon er det menneskene som bestemmer hvilke individer – og dermed hvilke arveegenskaper – som overlever og som vil være til stede i den neste generasjonen.

Naturlig seleksjon (eller det naturlige utvalg) er en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon. Kunstig seleksjon foretas i husdyravl og i . Dette skjer ved at de best tilpassede individene innen en populasjon til enhver tid har en større sjanse for å etterlate seg nye avkom enn et gjennomsnittlig individ.

Resultatet av en slik seleksjonsprosess er tilpasninger i arten. Hensikten med kunstig seleksjon er ofte å utvikle varianter med spesielle egenskaper, for eksempel matplanter med høyt . Kattebestanden på en gård avler som regel vilt og fritt. De individene som klarer seg best, vil være de som får mennesker til å hjelpe seg. Altså har seleksjonen gått i retning lite sky, men kattungeaktige . Hva er årsaken til at nye arter kan oppstå?

Hva skjer hvis vi tilfører is med temperatur ºC, energi i form av varme? Du løser litt kopperklorid (CuCl2) i vann og setter . Opprinnelig postet av shisha kunstig utvalg som fører til flere varianter av en plante, vil det si at planten må ha hatt mye arvelig variasjon som gjorde det mulig å lage forskjellige varianter? Seleksjon skjer på grunnlag av det som allerede er, ikke ut fra hva som kan komme! Fossilene viser at arter dør ut. Det er også kjent som avlsarbeid og unaturlig utvalg.

Prosessen kan betraktes som det motsatte av naturlig utvalg. Hvis myndighetene gjennom ulike former for intervensjon griper inn og begrenser universitetenes handlingsvalg vil dette i henhold til teorien kunne ødelegge muligheten for en optimal tilpasning. Statlig intervensjon kan etter vår oppfatning imidlertid forstås som en form for kunstig seleksjon hvor utog bortvelgelse skjer i .

Realfagstermer (Science subject terms) is a trilingual ( Norwegian Bokmål, Nynorsk and English) controlled vocabulary for indexing library material. Kunnskap om gener og nedarving er utrolig spennende. Media elsker å skrive om spektakulære avvik, enten de er naturlig eller avlet fram.

Fantasier om rosa flyvende elefanter er kanskje ikke så langt unna lenger. Underholdene er det i hvertfall. Her kommer en samling lenker til artikler som handler om . Biologiske fagtermer fra A til Å (UiO).

Dette vil i så fall kunne ha konsekvenser som vi ikke vil ane før det har gått mange mange år, og da vil det være for sent å reversere det. All inngripen i den naturlige seleksjon skaper potensielt sett utilsiktede effekter som vil kunne påvirke arten negativt. Betydningen av kunstig seleksjon : (biologi) inngrep fra mennesker i avl av planter eller dyr for å bevare valgt genetiske egenskaper.

Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.