Kverneland ecomat

Den er utviklet for å behandle jorden på en hurtig og effektiv måte, med en betydelig kapasitetsøkning sammenlignet med tradisjonelle ploger. Løftekraftbehovet er vesentlig redusert, og dermed reduserte driftskostnader. New short bodies available in steel or plastic for low wearing.

Kverneland Ecomat , a revolutionary concept in tillage methods. Compared to conventional tillage, the farmer saves time and energy. Utformingen av plogen, og justering av fårbredden under fart, gir stor kapasitet under .

Hvorfor pløye dypt når det er mye kjappere å pløye grunt? Võrreldes tavameetoditega käib mulla harimine kiiresti ja efektiivselt. Tootlikkus kuni ha tunnis. Agregaat on varustatud väga tõhusa pakkeriga, . Es sind neue kurze Körper aus Stahl oder Kunststoff verfügbar, welche den Verschleiß weiter senken.

Im Gegensatz zum konventionellen Pflügen spart der Landwirt Zeit und Energie. Das Ergebnis ist eine genauso . Doff X kjøring veg og jorde maks.

Denne er for grunn pløying med rask fart, men er ellers som en vanlig vendeplog. Viktig med vendeplog er full symmetri på høyre og venstre side om midten på traktoren. Ellers stilles vendeploger som vanlig plog. Ved jordarbeiding er det viktig at jorda er tørr nok, at den blir så slett.

Gammel plog – Rollag bygdetun. En plog (sørlandsk: plau, dansk: plov) er et landbruksredskap med lang historie. Selv om den stadig er blitt forbedret, så har hele tiden formålet med plogen vært å snu jorda slik at overflaten begraves.

They look value for money used. Finish seedbed in one pass. The agricultural industry is constantly looking for new and more efficient tillage methods. Ich arbeite auf steinigen Muschelkalkböden als Biobetrieb.

Habe bis jetzt Jahre pfluglos (konventionell ) gearbeitet. Aber als Bio geht das nic. Estonian largest database of buying and selling ads. Fra Ecomat til onland-plog på Jarlsberg.