Labbrapport

Det är en vanlig genre inom utbildningar på olika nivåer i alla naturvetenskapliga ämnen. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Att skriva labbrapporter är vanligt i ämnen som kemi och fysik.

Här får du lära dig hur du skriver en labbrapport , varför och vad du bör tänka på för att den ska bli så tydlig som möjligt. Hur en labbrapport kan se ut varierar väldigt mycket beroende på sammanhanget.

Det viktigaste är egentligen att man lägger upp den på ett strukturerat sätt, som gör det enkelt att hitta i rapporten. Bara för att ge dig en liten idé om hur en rapport kan se ut ger vi dock här ett förslag på hur en rapport kan . Exempel på en labbrapport. På den här sidan kan du läsa om hur man skriver laborationsrapporter.

Men hur kan det se ut på riktigt? Nedan följer ett exempel på en typisk laborationsrapport. Under ”Utförande” behöver följande uppges: Materiel: vilka materiel har använts för att utföra laborationen?

Kemikalier: vilka kemikalier har använts för att utföra laborationen? För att underlätta i labbrapportsskrivandet har studienet.

Försättsblad (alternativt sidhuvud) 1. I din laboration har du kanske använt dig av en Internetkälla för att hitta en formel, eller en bok för att tolka ditt resultat. Dessa måste då specificeras i en referenslista (eller källförteckning). Introduktion: Rapporten ska börja med en inledning som består av en kort teoretisk bakgrund och ett klargörande av syftet med laborationen. Om du själv ska ställa upp en hypotes innan laborationen genomförs ska den presenteras och motiveras under denna rubrik. Material: Här skrivs vad som krävs i form av utrustning, . Namn, Storlek, Senast ändrad.

Fil Bg Cellskada och celldöd. Twittra Dela LinkedIn Mejla Skriv ut. Hur skriver jag en labbrapport. Klicka på bilden (pdf.220Kb). Matematiska och naturvetenskapliga uppgifter.

Kan vara formulerad som den fråga man vill ha svar på. Labbrapport – Frågeställning? Laborationsdatum skrivs längst upp till höger t. Anteckna vilka kemikalier som används. Tänk på säkerheten och var noggrann tydlig och effektiv!

Rubriken ska passa till laborationen.

I filmen får du tips på hur en labbrapport ska skrivas. Hur du skriver en labbrapport. Ett namn på laborationsrapporten som kort beskriver vad den handlar om. Ditt namn och det datum då du genomförde laborationen. Syfte: Här skriver du varför du gjorde laborationen.

Hypotes: I hypotesen förklarar du vad du tror kommer . En målsättning med en laborationsrapport är att redogöra för hur man utförde laborationen, hur data analyserades och tolkades, och att visa att man förstår teorin och fysiken bakom experimentet och att man kan tillämpa teorin. Vad skulle du undersöka? Men det är roligare att tänka sig att man skriver rapporten som hjälp för en kompis . En film av gymnasielärare Sara.