Laks i norge

Hva betyr havbruk for Norge og verden? Hvilke problemer må oppdrettsnæringen løse? Her finner du fortellinger og fakta om en viktig næring i rivende utvikling. Helleristningene i Alta viser blant annet laks.

Først og fremst fordi Norge rett og slett fra naturens side har de aller beste forholdene for å kunne lage verdens beste laks.

Vi har rikelig tilgang til vann av høy kvalitet med rett temperatur . Mer om laksefiske i Norge (som sportsfiske):. Laks er viktig for Norge. Norge kan tilby et svært godt og variert laksefiske. Mange elver har gode bestander av atlantisk laks.

I Norge har vi ca 4vassdrag som er lakseførende. I disse inngår ca 6elver. Elvene er spredt fra svenskegrensen rundt hele kysten til grensen mot Russland.

Linker til alle lakseelver i Norge som har hjemmesider. Den mest verdifulle ferskvannsfisken i Norge. I lakseoppdretten i Norge er det fokus på fiskevelfer miljø og mattrygghet gjennom hele livssyklusen til laksen. Chilensk laks nærmer seg Norge på lønnsomhet.

Chile har lenge slitt med høye produksjonskostnader og sykdomstrøbbel. Nå er oppdrettsnæringen på vei tilbake. LAKS : Marine Harvest i Puerto Montt i Chile. Foto: Lise Åserud NTB scanpix.

Fem av de største lakseselskapene på Oslo Børs slaktet 70. Siste uke ble det eksportert 2tonn norsk laks direkte til Kina. Det er fem ganger mer enn de tonn i uken, som har vært nivået de to siste årene. For dager siden – Kilopris (kr). Frosen laks , 45 -2 24 . Hver dag spises det millioner måltider norsk laks rundt om i verden.

Fisket etter villaks er i dag i hovedsak forbeholdt sportsfiskere. Likevel er det samlede innsiget av laks til norskekysten betydelig redusert.

Dette er en liten økning . Den atlantiske laksen består av et stort antall bestander som er knyttet til vassdrag med utløp til det nordlige Atlanterhavet. Norge er i dag ett av laksens kjerneområder og har betydelig andel av totalbestanden, ca. I morgen reiser representanter fra Norge til Kina i håp om å selge mer norsk laks til landet. Kinesiske myndigheter ber oss om å ha is i magen, sier Harald Martin Misje i Mattilsynet. Good Day from Dale river.

Mye laks idag og en sto. Verdens vakrest skapning. Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Utredning av bevaringstiltak .