Laksekonsesjon

I ettertid har jeg forståelse for avgjørelsen, som først og fremst skyldes rammevilkårene i bransjen, blant annet et høyt, oljedrevet lønnsnivå, sier Løvmo til VG. Han mener bedrifter bør få mulighet til å leie laksekonsesjoner. Og så kan kommunene få en del av . Små aktører har håvet inn 3mill.

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Avklaring om utviklingstillatelse. Ny forskrift for landbaserte akvakulturanlegg.

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trer i. Disse selskapene får nye laksekonsesjoner. Fiskeridirektoratet informerte mandag om hvem som får de siste grønne konsesjonene. De store kjøper laksekonsesjoner.

Gustav Witzøe i Salmar har kjøpt laksekonsesjoner. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN. De nye konsesjonene vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Kystkommuner i Nord-Norge kan tjene over en milliard kroner på salg av oppdrettstillatelser når nye laksekonsesjoner deles ut til høsten. I oktober innføres det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen.

Grønt lys gir rom for vekst og utdeling av nye konsesjoner, gult er nullvekst og rødt er nedtrapping av. Staten skal selge laksekonsesjoner til en fastpris som kan ligge milliarder kroner under markedsverdien. Arkiv Aktuelt Kva er MTB?

Maksimalt Tillaten Biomasse er ordninga som i dag regulerar omfanget av eit løyve til oppdrett av laks og regnbogeaure. Med ein konsesjon fekk ein med MTB ordninga, innført 1. Lyser ut nye laksekonsesjoner. Men oppdretterne må dokumentere at de har løsninger som er bedre enn dagens på rømming og lakselus. Pågangen etter å få utviklingskonsesjon er nå så stor at Fiskedirketoratet må bruke mer penger for å få unna alle søknadene, skriver FiskeribladetFiskaren. Det har meldt seg søkere til de fire nye laksekonsesjonene i Nærøy, Flatanger , Åfjord og Hemne.

Miljøstiftelsen Bellona reagerer sterkt på at Grieg Seafood fortsatt skal få drive oppdrett av laks og regnbueørret i Figgjoelva. Faggruppe for tildeling av grønne laksekonsesjoner , nedsatt av Fiskeridepartementet, får sterk kritikk for måten de informerte om tildelingene i Troms og Finnmark. Oslo Børs har nå sendt en rapport til Finanstilsynet. Som IntraFish tidligere har skrevet ble tildelings- og avslagsbrevene til Troms og Finnmark . Oppdrettere som starter produksjon av laks og regnbueørret på lan belønnes med gratis konsesjoner.

Salaks AS og Gratangslaks AS har blant annet søkt om laksekonsesjon i Troms fylke. I Nordland har blant annet Ballangen Sjøfarm, Musken Laks AS og Narvik Laks AS søkt om konsesjon. Søknaden skal inneholde opplysninger som er relevante i forhold til . Oppdrettsnæringen skal få vokse videre, og nå gjør regjeringen klar for videre laksevekst.

Det kan gi kommune-Norge én milliard kroner i ekstra inntekter.