Magene til kua

Men det er bare den siste magen , løpen, som har enzymer som bryter ned maten nok til at næring kan tas opp i. Eller at ku har mager ? Det meste av melken som drikkes i Norge kommer fra kyr. Kua ligger omtrent halvparten av dagen. I de tre første magene til drøvtyggerne er det bakterier og andre mikroorganismer som fint klarer å bryte ned disse plantestoffene til mindre deler som så kan suges opp over tarmen og gi dyret næringsstoffer. Kua har fire mager , et riktig så komplisert system, men hvorfor? Hvor mange mager har kua ? Har du tips, eller er det noe i denne quizen du mener er feil eller upassende så send oss gjerne en e-post.

Her kan du finne ut hvorfor. Og så kan du se inn i magen på kua , gjennom et lite vindu. Spill av Ku med vindu i magen.

Fra spiserøret går maten rett ned i kuas vom som er den første av fire mager som maten må passere før den går videre til tynntarmen. Når vombakteriene har gitt føden riktig konsistens, flyter den over i det neste magekammeret der den eltes og danner en klump av mat. Denne klumpen gulper kua opp i munnen der den . En av disse magene har bl.

Jeg tipper at det riktige svaret er vomma, men er ikke helt sikker. Vet du hva de fire magene til drøvtyggerne heter? Svaret finner du helt nederst i denne artikkelen! Har kuas mage noe med ost å gjøre? I Newton på søndag viser Selda hvordan de laget ost i gamle dager.

Da tok de løype fra kalvemagen og puttet oppi melka . En okse sett fra forsiden. På den fremste siden sitter . Nortura Malvik satser på innovasjon og teknologi som på sikt kan gjøre kumage om til menneskemat. InnoMag opplyser om at Nortura er en del av content marketing programmet vårt INSPIRE). For noen år siden var bladmage, en av de fire magene til kua , blant slakteavfallet Nortura måtte betale mye for å . I et fjøs på NMBU har vi noen kuer som er litt annerledes enn kuer flest.

Disse kuene har et hull inn i vomma som er stort nok til å kunne stikke hånden inn i. Hullet gir forskere og studenter unik mulighet til å studere det som foregår inne i kua. Allikevell pleier bonden å fjerne disse knottene. Kyr har fire mager , som egentlig er en mage med fire avdelinger. Kua går drektig i nesten ett år. I magen , som rommar rundt 1liter, yrar det av mikrobar i form av bakteriar, protozoa og sopp.

Særleg bakteriane, som har evna til å bryte ned cellulose slik at kua kan få næring frå gras, er interessante for forskarane. Førsteamanuensis ved NMBU, Egil Prestløkken, har teke sin doktorgrad på fistelkyr, . Altetende: En sulten ku er ikke så kresen, og kan spise både plast og ølbokser hvis den finner det. Veterinærinstituttet kan i dag ikke si noe om hvor stort problemet er.

Formagene hos drøvtyggere fungerer imidlertid på en måte som er veldig ulikt løpen, og de har en helt annen fysiologisk funksjon enn magen hos andre dyr.