Maskinlæring

Vi ser ofte at bedrifter sitter på mengder av data med ubrukt potensial. Det å ha en overordnet forståelse av mulighetene maskinlæring gir er viktig for . Kunstig intelligens og maskinlæring. Organisasjoner og bedrifter forventer i stadig større grad at programvare og maskiner i fremtiden vil hjelpe med å forstå situasjoner, redusere arbeidsbelastning, overta monotone arbeidsoppgaver og sørge for at hverdagen blir så enkel som mulig.

De siste årene har det vært mye snakk om kunstig intelligens og maskinlæring , og en trend begynner å ta form.

Få har tanker om hva det skal brukes til eller hvilke utfordringer de ønsker at maskinlæringen skal løse, men de trenger . Maskinlæring , en teknikk innen kunstig . Hvordan går du fram når du vil implementere maskinlæring i dine løsninger? Tradisjonellt løser datamaskiner problemer gjennom å bli fortalt hvordan de skal løse problemet. Ofte skjer dette ved å finne mønstre i store datamengder. Vi leser og hører stadig om automatisering og digitalisering, begreper som roboter, chatteroboter og maskinlæring. Det er lett å bli forvirret.

Det vi snakker om, er å levere en grad av samarbeid og synlighet som tidligere var uhørt i olje- og gassbransjen.

Doug Weber, Remote Application Monitoring ved Rockwell Automation. Dette illustrerer verdien av tingenes Internett og maskinlæring for SLAC. Det intelligente systemet forteller oss . Ved slutten av kurset skal studenten vere i stand til å – Gjenge dei grunnleggjande idéar innan maskinlæring – Samanlikne modellerings aspekt ved forskjellege tilnærmingar til maskinlæring – Evaluere tilnærmingar til maskinlæring med omsyn til ¿inductive bias¿. Ikke uventet åpnet jeg med dette slusene for en jevn tilstrømming av . Implementere maskinlærings- algoritmar . Med en algoritmisk tilnærming gis studentene en praktisk forståelse av metodene som gjennomgås, ikke minst gjennom egen implementering av flere av metodene.

Emnet dekker veiledet klassifikasjon basert på . Det slo ikke helt an tidligere fordi treffsikkerheten ikke var høy nok. To bruksområder hvor det likevel har vært brukt, er i spam-filtrering og ved symptomanalyse for å si hva som feiler deg. Emnet skal gi en innføring i prinsipper og metoder for hvordan datasystemer kan lære av egen erfaring.

Det legges vekt på en fundamental forståelse av maskinlæring generelt, som en bakgrunn for ulike spesifikke metoder. I case- basert resonnering vektlegges forståelsen av hvordan maskinlæring og problemløsning . Sammen med kollega Harald Svandal Bø, konsulent i avdelingen Information Management, har Kjetil jobbet med å implementere maskinlæring i prosjekter de leverer til kunder. Metoden er særlig nyttig for å analysere store mengder data med komplekse sammenhenger, ustrukturerte data eller data som . Ser norsk arbeidsliv i kortene med statistikk og maskinlæring.

Av Christina Benjaminsen Publisert 07. Forskerhjelp bidrar nå til å gjøre utvelgelsen så smart som mulig. Samtidig har Android Studio fått støtte for Kotlin-språket.

Dette er problemstillingen som forskere og . Vi i BEKK har gleden av å invitere til en fagkveld om maskinlæring den 5. BEKK sine lokaler på vippetangen, og vi kan love et variert og spennende program! Vi får blant annet besøk av IBM som skal prate om sin Watson, og representanter fra Finn. Itera, UiO, Epigram, Schibsted og BEKK som skal dele sine . I løpet av et år får ca.

Vi har omfattende kunnskap og mer enn års erfaring innen bildeanalyse og maskinlæring mot et bredt spekter av anvendelsesområder. Deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av objekter i både bilder og bildesekvenser er sentrale temaer for mange av våre prosjekter. AI, eller KI, og maskinlæring er på god vei til å revolusjonere samfunnet, mener Fredrik Heintz, som forsker på kunstig intelligens ved universitetet i Linköping. Her lister han opp de sterkeste trendene i dag. Mer enn halvparten av norske og svenske bedrifter innfører ny teknologi med mål om økt konkurransekraft.

En rekke funksjoner og prosesser vil bli automatisert i årene som kommer. Vi i EVRY mener ny teknologi basert på maskinlæring og kunstig intelligens vil åpne opp helt nye muligheter, og jobber aktivt med utvikling på . Hva er egentlig forskjellen på digitalisering, roboter, maskinlæring og kunstig intelligens?