Mastitt ku

Jurbetennelse er et synonym hos storfe, men også sau i den perioden lammene blir ammet. Hos sau er det den hyppigst rapporterte sykdommen. I ammeperioden kan også kvinner utvikle mastitt. Hyppigheten av mastitt hos ku har vist seg å ha klar sammenheng med økningen i melkeytelse.

Kyr med vedvarende mastitt , høyt celletall over lang ti kan være reservoar for bakterier som er motstandsdyktige mot antibioti- ka. Dette er et problem ved kjøp og salg av livdyr mellom besetninger. Skal du kjøpe ei ku bør du stille krav til at det foreligger . Arvelige faktorer, klima i fjøset, fôring, vitamin og mineraltilskud vannkvalitet, smittepress, melketeknikk , hygiene og bruk av spenespray har alle betydning for risikoen for unngå mastitt. Mastitt betyr betennelse i juret.

Norge er følsomme for penicillin. Hvis det påvises penicillinresistente S. Når man skal inn med forebyggende tiltak mot mastitt i en buskap, må man begynne søket etter hva som er årsak til at kua får mastitt. Det er ikke bare en faktor som er årsaken, men som regel flere faktorer som fun- gerer sammen. Spørsmål man bør stille seg (i denne rekkefølgen):. At melka ikke kan leveres til meieri vil gjøre at behandling er mer aktuelt enn ved subklinisk mastitt.

Ut fra erfaring av tidligere bakteriologi i besetningen kan enten kua behandles der og da, eventuelt igangsette hyppig utmelking for å se det an, avvente prøvesvar, eller sine av kjertelen. Behandling ved avsining og utrangering av høycelletallskyr kan redusere forekomsten av mastitt med. Sinbehandling blir anbefalt hvis kua har flere høye celletallsmålinger og bakteriefunn i speneprøve.

Mange produsenter kan sanere besetningen sin for mastittbakterier ved å følge anbefalingene . Mye tyder på at bakteriesmitten til juret skjer fra nesa til dyret. Ved mastitt , spesielt i akutte tilfeller, er oxytocinbehandling alltid indisert for å sikre best mulig tømming av juret. Det er vanlig å gi oxytocin intravenøst ved mastitt , men absorpsjonen er også rask etter intramuskulær og subcutan injeksjon. Hos menneske, men dessverre ikke hos ku , er intranasal oxytocinspray effektiv.

I de fleste tilfeller vil høgt celletall på enkeltdyr over en lengre periode bety at kua har hatt infeksjon som den ikke har klart å motkjempe på egen hånd. Beste måte å kurere slik subklinisk (skjult) mastitt på er sinbehandling av hele juret på kyr med forhøyet celletall. Alternativet er utrangering av risikodyr med . Avlsarbeidet for helse bygger på helsekortsystemet. Hver ku har et helsekort hvor alle . Perakutt, gangrenøs, mastitt : Sjukdommen er raskt innsettende og kua vil fra et stell til det neste stå med høg feber (°C), ingen appetitt og et svært hovent, varmt, rødt og ømt jur.

Ku – mastitt etter kalving. Saken ble innsendt av eier som krevde erstatning fra veterinæren etter at kua døde. Rettsrådets uttalelse: Ei Tiroler Grauvieh ku ble undersøkt av veterinær X den 28.

Det ble ifølge eier ikke funnet tegn til sykdom, og kalven lå riktig. Når kyr har infeksjon øker. Det er beregnet et tap ved slik ufrivillig utrangering på.

Den nye beregningen teller ikke med kliniske mastitt -behandlinger. En klinisk mastitt som plutselig oppsto, uten høye celletall før og etter, vil nå ikke bli med i beregningen. Så dette er ønskelig og unngå til enhver tid!

Symptomer: Får kua mastitt er det en svært smertefull tilstand hvor hun blir veldig syk, og noen ganger kan hun til og med dø. En ku med mastitt betyr tap i melkeproduksjonen, og forandrer også sammensetningen av . Finnes på hud og slimhinner. Ofte funnet i sår, byller, navleinf.

Lite i jur uten synlig jurbetennelse. Bakteriologisk helbredelse blir ofte brukt som et mål for å evaluere terapieffekt. Ved å betrakte alle kyr med bakteriologisk negative kontrollprøver som.