Mastitt

Brystbetennelse kan gi smerter og rødt, varmt og hovent bryst. Du får kanskje feber og en influensaliknende følelse. Bakteriell mastitt skyldes oftest betalaktamaseproduserende gule stafylokokker, som kan infisere brystet via sår eller sprekker i brystknoppene.

Infeksjon forårsaket av streptokokker eller E. Inflammatorisk mastitt skyldes trolig interstielt ødem pga. Uten hyppig og grundig tømming vil en .

Dersom bakterier kommer inn i melkegangene . Bakteriell brystbetennelse i puerperiet skyldes som oftest gule stafylokokker. Såre, sprukne brystvorter og tilstoppede melkeganger eller -stase disponerer for bakteriell mastitt. Jurbetennelse er et synonym hos storfe, men også sau i den perioden lammene blir ammet. Hos sau er det den hyppigst rapporterte sykdommen. I ammeperioden kan også kvinner utvikle mastitt.

Tilstanden inntreffer oftest et par uker etter fødselen. Vanlige symptomer ved brystbetennelse er melkespreng og smerter i brystet.

Huden på brystet blir har rød og hoven. I tillegg får mange feber, frysninger og hodepine. Utilstrekkelig tømming av brystet på grunn av lang tid mellom amminger og stor melkeproduksjon kan føre til mastitt. Trang BH eller stramme klær kan medvirke til tilstoppede melkeganger.

Tilstoppede melkeganger- kjennes som små ømme kuler i brystet. Den forekommer hos alle husdyr, men er mest utbredt hos melkeku. Den opptrer enten i akutt eller kronisk form. Ved den akutte formen viser juret hevelse, varme og ømhet, ofte ledsaget av feber.

Sekretet er sterkt forandret, . Kvinner som har problemer med brystspreng, tilstoppede melkeganger og såre brystknopper er mest utsatt. Medisinsk betegnelse: mastitt. Det medfører harde, ømme klumper i brystet, gjerne bare i ett område av det ene brystet. Hvis du ikke får tømt det . Oppgaven er utført ved Farmasøytisk institutt,.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Mastitt blant ammende – årsak, behandling og utfall. Veiledere: Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt.

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for amming.

Per Lagerløv, Institutt for allmenn – og . Likevel vet vi lite om risikofaktorer, behandling og konsekvenser av mastitt. Hensikten med studien var å undersøke bakteriologiske funn, kliniske symptomer , mulige risikofaktorer, komplikasjoner, behandling og compliance blant kvinner med . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. De siste årene er det er satt inn store ressurser på forebyggende helsearbei miljø- tiltak, justering av behandlingsstrategi og avl for å redusere . Mastitter med ett eller flere klassiske betennelsestegn i juret (hevelse, smerte, varme, rødme). Synlige sjukdomstegn som forhøyet temperatur, nedsatt matlyst, nedstemthet kan være til stede. Melka er vanligvis forandret.

Klinisk alvorlig eller moderat mastitt. Høy melkeytelse i første uke av laktasjonen øker faren for mastitt hos kyr. Men hvor høyt er for høyt?