Menneskenes opprinnelse

To uavhengige forskergrupper har funnet eldgamle asiatiske gener hos moderne mennesker, og det setter spørsmålstegn ved den rådende hypotesen om at det moderne mennesket har sin opprinnelse bare i Afrika. Gjennom tidene har det vært flere teorier om det moderne menneskets opprinnelse. Ordet menneske i forbindelse med menneskets utvikling dekker slekten Homo, men studier av menneskets utvikling inkluderer ofte også primater . Utbredelse i tid og geografisk spredning av artene innenfor vår egen slekt Homo de siste millioner år.

Fra: Reed DL, Smith VS, Hammond SL, Rogers AR, Clayton DH: Genetic Analysis of Lice Supports Direct Contact between Modern and Archaic Humans. VG Nett) Forskere tror de har funnet vårt eldste direkte opphav.

Funn av fossiler i Etiopia kaster nytt lys teorien om hvem vi stammer fra og hvordan mennesket erobret jorden. Også evolusjonshistorien utvikler seg. Vi mennesker er langt eldre enn vi har trodd. Og vi oppdager nye menneskearter som har levd samtidig med oss. De første menneskene ser ut til å ha levd i Øst-Afrika eller i området rundt.

Deres etterkommerne har så senere spredt seg ut over det meste av jorda. Fra biologien vet vi at arter forandrer seg litt over lang ti og ofte noe forskjellig på forskjellige steder av kloden. Våre nærmeste slektninger, menneskeapene, apene og halvapene, lever bare i tropiske og subtropiske strøk.

I dag lever på jorden 1forskjellige arter av primater.

De er fordelt på seks hovedgrupper. Vi ser evolusjonen fryst i et avgjørende øyeblikk, sier Richard Potts, direktør for menneskets opprinnelse -programmet ved Smithsonian Institution, til nyhetsbyrået AP. Spencer Wells ønsker å få svar på i et internasjonalt forskningsprosjekt om menneskets opprinnelse. Det er dette genetiker Dr. Prosjektet er basert på frivillig innleverte DNA-prøver fra mennesker over hele verden.

Prøvene blir analysert, og hver enkelt deltaker vil kunne få svar på . For tretti millioner år siden hersket menneskeapene. En familie blant dem hadde eksepsjonelle ferdigheter og la grunnlaget for en ny, sosial levemåte. Denne familien kom til å endre verden for alltid.

Slik lyder den kontroversielle konklusjonen fra en gruppe tyske forskere. To forskningsgrupper mener mennesket likevel ikke har sin opprinnelse i Afrika. Senteret, som har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF), har som mål å befeste Norges posisjon som verdensledende innen forskning på det tidlige menneskets opprinnelse. Også geovitere ved UiB deltar i det nye senteret. Dette er en fantastisk mulighet til å koble vår klimakunnskap . Vi kan leve et liv med mye suksess og få et evig liv når vi forstår Guds hjerte og følger Hans vilje.

Uten Gud kan mennesker heller ikke fullt forstå deres opprinnelse. Vi kan bare få svar på spørsmålet om menneskenes opprinnelse når vi kjenner til hvem. Dette er den mystiske fortellingen som får oss til å forstå menneskenes opprinnelse og tillater oss å forstå oss selv. Når jeg forkynte disse budskapene om ån sjel og kropp, kom det .

Nora (15) er en opprørsk tenåring, som strever med å finne sin sanne identitet og sin plass i verden. Hun kommer på en forklaring: at alle mennesker på jorda opprinnelig emigrerte fra den firkantede Krystallplaneten, men at de mistet hukommelsen på veien. Nora tror hun begynner å huske noe av fortiden . Darwins tanker om evolusjon: Hans erfaringer med Jemmy Button gjorde at han med en viss sikkerhet kunne hevde at Bibelens fremstilling av menneskenes opprinnelse i beste fall var upålitelig, for enkelte påkledde mennesker kunne altså vende tilbake til nakenhet, . Flere eksperter i menneskets opprinnelse mener at mennesket og sjimpansen nedstammer fra samme gren av afrikanske aper, og at denne grenen skilte seg for syv millioner år siden, slik at vi fikk to nye arter – mennesket og sjimpansen. Den utbredte oppfattelsen er at dette . Mennesket og sjimpansen. Arten homo sapiens så dagens lys.

De to eldste funnene av menneskeknokler ble avdekket i Etiopia og ble datert til å være hhv. Selv om vår tidligste historie har vært gjenstand for .