Næringskjede i fjæra

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er? Spør en biolog – Livet i fjæra!

Jeg sitter litt fast når det gjelder å tegne et generelt næringsnett som kan beskrive livet i fjæra i Norge. Kunne dere være så snille å hjelpe meg på vei ( Blir både plankton og alger primærprodusentene)? Naturfagsprosjekt innlegg 12. Biologirapport innlegg 20. Havet som økosystem innlegg 24.

Bufret Lignende Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet. Eksempel på næringskjede fra havet. Et annet ord for fjæra er tidevannssonen. Det er svært få leveområder som er mer skiftende og krevende med hensyn til fysiske faktorer enn fjæra.

De organismene som lever her må tåle mange og store variasjoner i ytre miljøfaktorer. Næringsnett i havet utanfor Norge I vassmassane lever tusenvis av ulike artar, frå ørsmå plankton til digre kvalar. Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre.

Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton. Etter teoretisk gjennomgang, er det feltarbeid ved sjøen. Alle disse algene og dyrene i fjæra lever altså i et samspill med hverandre. Algene er produsenter, dyrene er konsumenter på ulike nivå, og endel av bunndyrene samt bakterier fungerer som nedbrytere.

I havet er det algene som er produsenter. Planter må ha sollys for å leve og vokse. Tang og tare er de store algene langs kysten. I fjæresonen domi- nerer tangen.

Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra. Plankton Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet. Spørsmål til filmen SVALBARD ARKTISK VILLMARK a. Hvor mange unger hadde isbjørnen?

Hva heter plantene som du så under vann? En næringskjede består av produsenter, . Et økosystem kan defineres som et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring (miljøet). Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi . Plukk skjell, sneglehus og lignende til å pynte med.

Samle dyr med håv, vær forsiktig så du ikke skader dyrene. Last ned appen: strandkanten. Studer dyrene og bevegelsene deres. Lag næringskjeder for livet i fjæra.

Du må tømme alle dyrene forsiktig tilbake i vannet etterpå. Hvorfor lever det andre dyr. Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Her er livet mangfoldig.

Vi finner tang og tare i mengdevis og et utall små og store dyr. Noen sitter fast på svaberg og steiner, mens andre skjuler seg i sprekker, under steiner eller kamuflerer seg blant algene. Næringskjede er et begrep for hvordan organismene lever av hverandre, og hvordan organisk stoff og energi passerer fra én organisme til en annen. Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. Fjæra er et spennende sted!

De utgjør produsentene som fortæres av . Feltkurs i naturfag: 8-trinn. Oppgave Næringskjede og næringsnett. Flere næringskjeder blir til næringsnett.

Bruk artene du fant og lag næringsnett av livet i fjæra her. Husk at du må ta med produsenter, forbrukere og. Et liv på stranda – for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger?

Næringskjeder er rekker av organismer der hvert ledd nærer seg av leddet foran og samtidig utgjør næring for leddet etter. Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . FØLING I FJÆRA : Livet i vannkanten er mangfoldig og yrende, og sommeren inviterer til spennende oppdagelsesferd for de små.

Det er med andre ord tid for å la barna få oppdage livet i fjæra og boltre seg med lek og oppdagelser i vannkanten. Dette er den minste enheten i næringskjeden i havet.