Næringskjeder i havet

Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett. Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet , og forklare oss hva det er?

Det finnes korte næringskjeder også i havet. Men du har rett i at det finnes lengre næringskjeder (i betydningen fram til toppredator) i havet enn på land.

Det har sammenheng med at produsentene som næringskjedene i havet bygger på er mikroskopiske (planktonalger), og at det derfor er plass til flere . Næringskjeder i sjøen innlegg 12. Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › Økologi › Artsinteraksjoner Bufret Lignende 2. En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere, dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede (detrituskjede). Plankton er første ledd i næringskjedene i havet.

Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde .

Når sola stråler ned i havet skjer det en oppblomstring av noen av verdens minste planter, planteplankton. Disse ørsmå produsentene danner grunnlaget for næringskjedene i havet. Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre.

Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton. Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet. Spørsmål til filmen SVALBARD ARKTISK VILLMARK a. Hvor mange unger hadde isbjørnen?

Planter må ha sollys for å leve og vokse. I havet er det algene som er produsenter. Tang og tare er de store algene langs kysten. I fjæresonen domi- nerer tangen.

Sauetang er avhengig av å tørke med jevne mellomrom, derfor finner vi den aller øverst i fjæra. Tilgang: Tilgang til metadata. Overordnet post: Hvem spiser hvem i havet?

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi.

Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. De fleste planter er produsenter som lager sine egne energirike forbindelser ved hjelp av solenergi og uorganiske forbindelser. Menneske, grønnsaker, sau og fisk.

Andre- og tredje forbruker. Det er en sammenkobling av flere næringskjeder. At plankton er selve grunnlaget for næringspyramiden i havet , er godt kjent. Nå viser det seg at oppblomstringen av planteplankton til havs også kan påvirke forekomsten av mikronæringsstoffer i næringskjeder på land.

Regnvann fra Wales og detaljerte modeller av hvordan luftmassene i Nord-Atlanteren . De nordiske hav har relativt lav biodiversitet, men de dominerende livsformene finnes i svært store mengder. Forskning som omfatter hele næringskjeden i havet pågår kontinuerlig. Det er, som sagt, vitenskapelig kunnskap som danner grunnlaget for myndighetenes regulering av fiske og fangst i norske farvann.

Anke: Spiller hvalen en spesiell rolle i denne sammenheng? Arne: Ja, blant sjøpattedyrene er grønnlandssel og . Forskere ved University of Adelaide har gått gjennom over 6andre studier av livet i havet. Konklusjonen er at svært mange arter i alle verdens havområder er sterkt truet.

Svært få arter er ventet å klare å tilpasse seg høyere temperaturer og surere havvann, ifølge forskerne. Det vil bli en arts-kollaps fra . Forskerne som arbeider med prosjektet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) prøver å finne en ressurs i havet , som ligger såpass langt ned i næringskjeden at vi kan høste store mengder av den – uten å forstyrre den biologiske balansen. Håpet er å finne et godt råstoff til fiskefôr med et næringsutbytte .