Næringsnett i fjæra

Jeg sitter litt fast når det gjelder å tegne et generelt næringsnett som kan beskrive livet i fjæra i Norge. Kunne dere være så snille å hjelpe meg på vei ( Blir både plankton og alger primærprodusentene)? Eller noen som vet noe fra før?

Side – Skole og leksehjelp. Bufret Lignende Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder , næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her.

Næringskjeder i økosystemet. Alle de levende organismene i et økosystem kan deles inn i tre hovedgrupper: PRODUSENTER: Plantene kalles produsenter fordi de kan produsere sin egen næring. FORBRUKERE: Dyr som lever av planter eller andre dyr. NEDBRYTERE: Sørger for at byggestoffene i døde . Et økosystem kan defineres som et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring (miljøet).

Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi . Fjæra er den delen av stranden som blir oversvømt ved flo og lagt bar ved fjære. Et annet ord for fjæra er tidevannssonen. De organismene som lever her må tåle mange og store variasjoner i ytre miljøfaktorer. Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett.

Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er? Et næringsnett innlegg 22. HVordan lager jeg et næringsnett med minst arter fra fjæra ? Tenker du da på familie og slekt og sånn med tanke på arter? Feltkurs i naturfag: 8-trinn.

En næringskjede viser hvem som spiser hva eller hvem i et økosystem. Flere næringskjeder blir til næringsnett. Bruk artene du fant og lag næringsnett av livet i fjæra her. Husk at du må ta med produsenter, forbrukere og.

Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett . Gi to eksempler på næringskjeder fra fjæra. Det er den eneste som produserer næring. Kiselalge- dyreplankton- blåskjell- ærfugl. Alge- kråkebolle- rognkjeks.

Forklar sammenhengen mellom begrepene næringskjede og næringsnett. Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene. Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet.

Eksempel på næringskjede fra havet. Krystallhage Supersåpebobler Luft i bevegelse. Brobygging, Filmar mest for 5. Torvrivaren Soppriket Mose og lav. Tidevann Pust Knoklene våre. Papir Tjuverialarm Tetthet Faseovergang Syre og base.

Alle planter, dyr og mennesker er avhengig av miljøet rundt seg. Hvert levende vesen kalles en organisme. En enkelt organisme kan også kalles individ.

Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Men siden dyrene ikke bare spiser det samme, har de ofte ulike matretter. En kan derfor sette næringskjedene inn i et næringsnett , som viser hvem som spiser hvem. Men en næringskjede har ofte ikke mer enn 4-led fordi det er bare . Dei heng saman i eit kjempestort næringsnett av artar som et kvarandre.

Digre stimar av sil lodde og unge fiskar sym rundt i vassmassane på jakt etter plankton. Denne veven av organismer som spiser og blir spist, kalles et næringsnett. Gjengitt med tillatelse.

HVA KAN VI GJØRE I FJÆRA ? Dyreplanktonet danner første konsumentledd i næringskjeden i havet, men dyreplank- ton av ulik størrelse vil være konsumenter og byttedyr på ulike nivåer i næringsnettet.