Nanorge org

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie. Se denne brosjyren (pdf) hvis du vil ha hjelp til å svare på dette. Referat fra møte i OSSK, 20.

Tilstede: Nestleder: Otto. Dette er et program med total avholdenhet fra alle rusmidler. GSR Vennesla Heran gruppa.

Det er kun én betingelse for medlemskap, og det er et ønske om å slutte og bruke rusmidler. Det er ingen avgifter eller kontingenter for NA- medlemskap. The website alexa rank is. This domain is registed Public Interest Registry. Boka består av tekster for hver dag året gjennom.

En ypperlig bok å bruke for å meditere og reflektere over dagens tema. NA Norges Litteraturkomité Vestre Strandgt. Har du et ønske om å bli rusfri? NAs kontakt-telefon er betjent hverdager. Denne nøkkelringen får . TAKK FOR AT VI FIKK KOMME!

This website is estimated worth of $ 8. As no active threats were reported recently by users, nanorge. Updated months week . Selvhjelp Selvhjelp er en stiftelse som har oppdrag fra og støttes av Helsedirektoratet. Organisasjonen skal spre informasjon gi selvhjelp som er helsefremmende ift forebygging, behandling og rehabilitering.

Fellestrekk ved selvhjelp er den enkeltes . European Delegates Meeting. Regionens Distrikts Hemsidor. See what people are saying and join the conversation.

LINKER: Nasjonale faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse- ROP lidelser lansert. Den eneste betingelsen for medlemskap er et ønske om å slutte å bruke rusmidler. Velkommen til NA PORSGRUNN. Get the complete website information of nanorge.

NA Konferanse-godkjent litteratur. NA-Kongsberg (anonyme narkomane) holder møte torsdager kl. For eksempel er det mange som ikke vet at det er rusavhengigheten som står i veien for at livet blir godt. Derfor er det viktig å finne ut hvorfor man ruser seg.

Her kan du lese mer om NA: nanorge.