Norges sildelaget

Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS. Bufret Lignende Gir støtte til Redd Barna og Leger Uten Grenser. Dette er fantastiske organisasjoner som alltid stiller opp for sårbare mennesker ute i verden, særlig barn, og vi i Sildelaget er glad for å kunne yte litt fra fiskerisiden til dette viktige arbeidet, sier administrerende direktør, Paul Oma. Norges Sildesalgslag er i dag Europas største.

Enighet om sild og kolmule Publisert: 08. Det driver også markedsføring både i hjemmemarkedet og på eksportmarkedene. Driften av Sildelaget dekkes av en avgift som fiskerne betaler av all omsetning.

De viktigste fiskeslagene som. Fiskesalgslagene i Norge er regnet som samvirkeforetak etter loven, og skal innen 1. En av de praktiske konsekvensene for Sildelaget er at det må opprettes et medlemsregister. Desperat fra sildelaget. Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen. Nærings- og Handelsdepartement.

Høring – Innføring av risikobasert kontroll i fiskeindustrien. Sild er vår glemte sølvskatt og fortjener en langt bedre status i Norge enn den har. Vest- og Øst-Europa, foruten Afrika. Mengden tilsvarer mer enn milliarder sildemåltider, nok til å mette nesten av jordens befolkning . Meningsløst tiltak fra Sildelaget. FANGST: Her ligger fiskebåten MS Einarson med båten full av sil med 1tonn i nota og venter på å bli pumpet.

Fisket er i hovudsak konsentrert om tre område, skriv Sildelaget. Norwegian legislation empowers the organization to undertake the initial sale of all pelagic fish in Norway with the aim of attaining fair and stable prices and the best possible . Kort redegjørelse om kystbrislingfisket. Til: Stein- Åge Johnsen Stein-Age. I dag har Sildelaget en døgnåpen elektronisk markedsplass for pelagisk fisk fra både inn- og utland.

Loddekvoten på Island satt Publisert: 25. I tillegg kommer… sildelaget. Fiskeindustrien har derimot tapt titals millionar av kroner på sild så langt i år. I denne situasjonen er det nokså arrogant at Sildelaget vel å bryte avtalen med Sjømat Norge , i eit forsøk å styre ei naturleg marknadsutvikling, seier direktør Sverre . Det er rundt 4millioner høgere enn på samme tid i fjor.

Større kvantum og høgere pris på NVG-sild står for mye av økningen, skriver Sildelaget. Totalkvantumet for all fisk omsatt gjennom Sildelaget ut mai har gått ned . Og det skjer nettopp gjennom vårt såkalte monopol. Man burde kanskje omdefinere ordet monopol her, ja, Sildelaget har all omsetningen på pelagisk fisk i Norge , men SYSTEMET til Sildelaget , auksjonene, ÅPENHETEN – jeg gjentar ÅPENHETEN – og sågar muligheten til å ha leveringsavtaler og de nye . Jeg ser frem til et veldig spennende årsmøte hvor viktige saker for den pelagiske næringen skal diskuteres, sier administrerende direktør i Sildelaget , Paul Oma til eget nettsted.

For å nå ut til flest mulig av våre medlemmer og andre interesserte strømmer vi årsmøtet direkte slik at alle kan følge med på . Den felles evalueringen konkluderte med at dette var et godt system for minsteprisfastsettelse. Dynamiske minstepris er nå innført også for nordsjøsil og begge . Bakgrunnen for saken var at Sildelaget tidligere i år med umiddelbar virkning endret sitt regelverk, og tillot landinger av fisk til anlegg som bruker trommelsil for å sile bort vann fra råstoff. Sildelaget satte med det til side et regelverk som har vært gjeldende i år, og som de norske fiskemelfabrikkene er . Det er salgslag som organiserer førsthåndssalget av villfanget fisk i Norge. Salgslagene håndterer det norske sluttseddelsystemet, som brukes som grunnlag for de norske fangstsertifikatene.

Salgslagene er ansvarlig for utstedelsen og valideringen av fangstsertifikatene og dokumentene under Artikkel 14. Vi venter stort trøkk i sildefisket. Verdien omsatt til konsum ca.