Norsk hjort

Den kjennetegnes av den mørke hårstripa som går fra nakken langs hele ryggen på dyret. Hårstripen er tydelig på såvel den rødbrune sommerpelsen, som den mer gråbrune vinterpelsen. Langs innsiden og på baksiden av lårene er pelsen lysere, noe som gir hjorten det . Fakta om artene Bufret Lignende Karaktertrekk, vekst og utvikling.

Hjorten er vanleg utbreidd over store delar av Europa og Nord-Amerika.

Utbreiingsområdet til den norske hjorten dekkjer Sør-Norge opp til Nord-Trøndeleg, med unntak av nokre få kommunar. Finner du feil eller noe du synes mangler, ta kontakt så skal vi utbedre eventuelle feil, og se på forslag til forbedringer. Velkommen til den definitive nettbutikken for deg som er interessert i hjort , vilt, jakt og råvarer av ypperste kvalitet. Norsk Hjortesenter AS – Nettbutikk. Biologi › Dyr › Pattedyr › Partåete klovdyr › Hjortefamilien Bufret Lignende 14.

Hjort , partået hovdyrart i hjortefamilien. Hannen, som bærer et kraftig gevir, kalles kronhjort. Den gevirløse hunnen kalles kolle eller hind.

Nest etter elgen den største europeiske hjortearten. For hundre år siden ble det innført kontinental hjort, og denne dannet hybrider med norsk hjort. Disse hybridene har til nå i liten grad blitt spredt inn i resten av den norske hjortebestanden. Utbredelse: Hjort finnes i over store deler av Eurasia og Nord-Amerika.

Arten er på ingen måte truet, selv om det kan være lokale bestander som står under press og taper habitat. CIC-kravene for norsk hjort står i parentes. Gull 1​poeng​​ (180).

Se eksempel på diplom for​ hjort. Alle mål skal tas med en nøyaktighet på cm. Ordinære avrundingsregler benyttes på poengberegning før summering.

De siste år har utbredelsen av hjort økt kraftig i Norge, og i dag finnes den i de fleste kommuner sør for Saltfjellet i Nordland. I tillegg finner vi rådyr i mange fylker sør i Nordland fylke. Tallet på rådyr varierer i større grad enn for annet hjortevilt.

Dette skyldes forholdene om vinteren, i tillegg til at rådyret er et yndet mål for rovdyr som rødrev, gaupe og til dels ulv. Rådyr en den hjorteviltarten som oftest blir påkjørt på norske veier. Her får du innside-kunnskap om nokre av hjorten sine mindre kjende diller, som epleslang og symjing, men òg om brøling i skogen, sexlyst og tidleg .

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Hjort har vært en viktig matressurs for nordboere kanskje helt siden man begynte å slå seg ned her oppe. Det er blitt hevdet at vikingene tok med seg hjort fra Skottland så de hadde noe å jakte på når de kom hjem. I så fall skulle norsk hjort ha både skotsk og mellom-europeisk avstamning. Den aukande bestanden av hjort har verknad på naturlege økosystem og på avlingsnivå og plantesamansetjing i bonden si eng.

Forskarane i NIBIO har sett på skadeomfanget av hjortebeiting i enga og på kva tilpassingar bonden må gjere i engdyrkinga si. I løpet av de siste tiåra har talet på hjort i Noreg . Tilgang: Tilgang for alle. Men framleis vil viltforvantninga ikkje friskmelde hjorten.