Norsk hvit sau

Rasen er lett gjenkjennelig med hvitt bles, derav navnet blæset sau , og hvite sokker. Bufret Foto: Norvald Ruderaas, NIBIO. Norsk kvit sau – tungvekteren – er med god margin den vanligste sauerasen vi har i Norge. Dagens besetning på Bjørkligården ligger på 1vinterfora sau.

Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger.

Derfor har vi avlet frem en sau som egner seg til denne formen for dyrehold. Han mener den norske hvite sauen er tilpasset norske forhold. I et moderne norsk landbruk der du skal ha fortjeneste på det du driver me er norsk hvit sau mye bedre egnet enn andre saueslag. Sau , sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien. Ullen er hvit , mens de ikke- ullkledte kroppsdelene er grå, brune eller svarte hos de fleste.

Norsk hvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. Rasene holds også i renavl, og dalasauen er den . Disse tilhører crossbredrasene og har en robust, jevnt kruset og glansfull ull med mye spenst.

Opp gjennom årene har det vært mange typer krysninger i avl. I dag får produsenten best betalt for kjøtt, så da . Fuglestadbrogete sau ble godkjent som rase av Norsk Sau og. Gammelnorsk spælsau kan være med eller uten horn og ha mange ulike farger. Grunnfargen kan være svart, grå, blå, brun, lys brun, hvit og med hvite avtegn på hode og på kroppen. Blæset sau kjennes lett på det hvite bleset i panna.

Ullfargen er svart hos lam og ungsau, og blir brunere eller gråere med årene. Ulla er fin og varierer i farge fra nærmest hvit via gråe og brune nyanser og mønstre til nær sort. Om ulla får vokse fritt, faller den av tidlig i juli.

Det trengs nytenkning for å løse opp i den fastlåste konflikten om sau og rovdyr, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen. Nå vil hun ha ditt forslag til. Den kan gå ute hele året.

Rubus chamaemorus, bedre kjent som multebær, også en myrplante. Det andre funnet er partikler, ørsmå rester etter ekskrementer, avføring. Enzymene og bakteriene, sammen med organisk materiale gjorde det mulig for meg å fastslå at ekskrementene måtte stamme fra fjellbeitende sau, sannsynligvis norsk hvit sau ,. Nei, du kjenner ikke meg og jeg kjenner ikke deg, men selv jeg vet at norsk hvit sau ikke er egnet til å gå i utmarka. Fra Norsk Sau og Geits egne sider om .

Andre tunge raser er Dala og Rygja. Spel får i snitt litt færre lam. Lettere raser er Spel og Steigar. Trenden er at det går mot stadig færre, .