Norsk spælsau

Den gammalnorske spælsauen er unik med tanke på de gamle genene som den er bærer av. Den er en godlynt, intelligent rase som har et utpreget godt morsinstinkt, relativt høyt lammetall, lite lammevansker og god melkeevne. Med krumma horn og godt utviklet flokkinstinkt som de har arvet opp gjennom mange.

De sauene som opprinnelig var i Nord-Europa var en forholdsvis liten type med kort hale, farget to-lags ull med grov ytterull og horn. Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk.

Disse sauene var tilpasset . Den er etterkommer etter den typen sau som var utbredt i hele Nord-Europa i eldre tid. Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet. Antatt søyevekt er mellom 60og kilo. Rasestandard for Gammalnorsk spælsau.

Vestfold Sau og Geit Org. Webansvarlig: Trine Wingereid.

CorePublish publiseringsløsning . Re: slakte vekt gammel norsk spælsau. Da beveger du deg ganske nær grensa for kvalitetstilegg på slakt. Spørsmålet blir da om det . Kvit spælsau vs gammelnorsk spælsau og gammel.

Flere resultater fra gardsdrift. Avlen på den mer moderne spælsauen gikk i retning av større og mer kjøttfulle dyr, og ensretting mot hvite dyr uten horn. Søyene er fruktbare, melker bra og tar . An economic and biological comparison of the Norwegian sheepbreeds Spæl- sheep and Norwegian white sheep. Ragnhild Helen Eide Jensen. Institutt for Husdyr- og akvakulturvitenskap.

Gammel norsk spælsau trimmer vegetasjonen og driver bort flåtten. Hvilket dyr et det mest positive? Vitsen er kanskje ikke like morsom for dem som har fått sykdommen borreliose.

Kjøttet fra denne er verdsatt som en delikatesse. Ved å sette fokus på riktig rase for bedre dyrevelferd oppnår vi også bedre mat for oss mennesker.

Samtidig åpner vi for å gjenskape en økologisk balanse med . Etter kvart som eg har blitt betre kjent med dei individa eg har på garden, blir eg berre meir og meir imponert over dei gode eigenskapane til Gammalnorsk spælsau. Sjølv er eg vasken opp med Norsk kvit sau på kvar ein gar og trudde at dette var sauerasen eg skulle satse på. Heldigvis gjekk det ikkje slik.

Landslaget for gammalnorsk spælsau. SAUEDRIFT – Farget norsk spælsau. Spæl er en gamel norsk sauerase. Spælen har kort hale – spæl – og mindre ører enn annen sau.

Våre dyr driver- skjøtsel av kystkulturlandskapet. I tillegg produserer vi kjøtt, garn og skinnfeller. Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår. Halen (spælen) var kort som hos villsau.

Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Spælsau er opprinnelig en gammel norsk rase. Væren veier 70–kg, søya ca. Vi var avhengig av den for å overleve. Den ga oss kjøtt, det var ikke uvanlig å melke den, og man brukte alt på dyret, forteller han.

I tråd med gamle tradisjoner tar han alt skinnet i retur, og selger det. Gården selger garn, og leverer råull til folk som vil spinne selv .