Norsk storfe

Gå til Norsk rødt fe (NRF) – Norsk rødt fe forkortes gjerne til NRF. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF-dyr. Dette er en blandingsrase som er avlet frem blant annet på grunnlag av rødt trønderfe og rødt kollet østlandsfe i kombinasjon med ulike . Teknologi og industri › Landbruk › Husdyr › Storfe Bufret Lignende 19.

Storfe , tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

Avkommet kalles okse- eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Fokus på stordrift og rasjonalisering er i ferd med å fordrive de gamle norske storferasene.

Gammelrasekyr er levende kulturhistorie, mener gårdbruker Jan Erik Kjær Rusten. Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm for medlemmer i Nortura som har slaktedyr fra de mest kjente kjøttferasene. Det stilles spesielle krav til driftsopplegg på gården og til slakta.

Storfe spiser gras og silo, derfor foregår storfehold som regel i områder som ikke egner seg for å dyrke korn.

De nyfødte kalvene settes for seg selv i en boks. De fôres opp på melkeerstatning for at menneskene skal få morsmelken fra kua. Norske kyr blir gjort drektige hvert år, slik at de skal få melk i juret. Noen av kalvene blir drettet opp til nye melkekyr. Oksekalvene og resten av kvigene blir slaktet når de oppnår ønsket vekt og . Mye av norsk storfe står på bås og i trange binger mesteparten av året.

Kalvene blir tatt fra mora rett etter fødselen. Det bidrar til matproduksjon, bosetting, opprettholdelse av kulturlandslap og forsyningstrygghet. Storfehold er en sentral del av norsk landbruk.

Kontaktpersoner: Nina Hovden Sæther. Seks gamle norske storferaser blir tatt vare på. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres . Norsk Jersey er raselaget for dei som driv med Jerseyfe i Noreg.

Jeseykua kjem opprinneleg frå Jerseyøya i den Engelske kanal, men er nå spreidd til mjølkeprodusentar over heile verda. Rasen er nå den nest største mjølkerasen i verda.

Dei fyrste kyrne kom til Noreg for over 1år sidan. Under kan du se bilder av de fleste storfe -rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret?

Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Her finner du nyheter og informasjon om Helsetjenesten for storfe sin virksomhet og helsestatus i norske storfebesetninger. Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer.

For år siden var prosent av norske storfe overfeite, og siden har andelen bare økt. I den siste statistikken fra Animalia kommer det fram at prosent av norske storfeslakt var overfeite. Jeg hadde håpet du skulle fortelle at trenden . Gjennomsnittet er nå nær klasse O. I Norge er alle storfe ”grass fed”, mens i land som USA er det vanlig at storfe lever kun av mais og korn.

Som dere skjønner er det derfor trygt å spise norsk kjøtt, som på grunn av strengt regelverk og flinke bønder har god kvalitet. Import kan føre til økt smittepress. Men det var nok ikke det første som slo kunder som oppdaget noen av pakkene med norsk storfe mørbrad fra produsenten denne uken.

Vi har gått gjennom merkingen, og her har vi gjort en brøler. På pakken skulle det bare stått storfe mørbrad ikke norsk storfe mørbra sier daglig leder ved . Når det gjelder mørhet har alderen på dyret mye å si. Jo yngre dyret er, jo mørere er kjøttet.

Dette skyldes at musklene ikke er brukt så mye som på eldre dyr og fibrene er kortere. På eldre dyr har fibrene blitt lange, og kjøttet blir ofte seigt. Storfekjøttet vi har i butikken kommer som regel fra kombinasjonsraser som Norsk Rødt . Matkornproduksjon mottar lite støtte, mens ren kjøttproduksjon fra storfe ( ammekuproduksjon), som er den mest klimaskadelige kjøttproduksjonen, mottar svært mye.

Støtteordninger og klimagassutslipp fra norske jordbruksprodukter. Kilde: Grønn skattekommisjon.