Nrf okse

Dersom en homozygot kollet (KK) okse brukes tilfeldig i NRF -populasjonen, vil alle kalvene etter denne være kollet. Med en antatt frekvens av kollethet i populasjonen som ligger opp mot dagens ( ), vil om lag prosent av avkommene etter en slik homozygot kollet okse ha begge arveanleggene for . Hannen kalles okse , men går også under navn som tyr og stut. Melkeproduksjon i Norge. De gamle stedegne norske storferasene er i stor grad blitt borte i norske besetninger til fordel for NRF -dyr.

Norsk_rødt_fe Bufret Lignende NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet.

Også i dag tas disse rasene inn når de har aktuelle okser. I praksis bør dei fleste i kategorien Ung okse oppfylle kravet til kvalitetstilskott, medan ein nokså beskjeden andel av Ung ku vil gjera det. Hva er brystmål på NRF okse ved slaktevekt ca 3kg. NRF -kua har et potensiale til å produsere 10. Forbehov okser innlegg 20.

Leie okse innlegg 18. Flere resultater fra gardsdrift. Dekningsbidrag NRF – okse med ulik slaktealder.

Geno ønsker velkommen til stor bursdagsmarkering på Husdyrtunet på Agrisjå i Stjørdal fredag 25.

I sitt fjortende leveår blir han nå tatt ut av produksjon og pensjonert skriver Geno Global i sin blogg. Ingen annen NRF – okse har i moderne tid produsert så mye som han. Tallet omtales ofte som en fascinerende kuriositet, når en annen side av saken er at tusenvis av kalver og kuer aldri har møtt faren eller faren til kalven sin. Illustrasjonsfoto: Pixabay. Innkjøpte NRF til slakt.

Braut er den eldste levende NRF. Prima kvalitet, Alder fra – uker, Kr 700. Pristrekk NRF , Okse , Kvige. Dyr med horn, Kr 50 Kr 500. Kjøttfe lette raser 120kg.

Blant dei viktige faktorane for kva strategi som passar ditt bruk er rase, fjøsplass, tilgangen på oksekalvar og tilgjengelege grovfôrressursar. Slaktevekta ligg på 2kg i snitt, noko som tilsvarar vel 6kg levandevekt. Det slaktes omtrent 125. Andelen av slakt fra kjøttfe er omtrent prosent. Trenden de siste årene er økende tilvekst og høyere slaktevekt, bedre slakteklasser og økene andel overfeite slakt.

Bare hittil i år har gjennomsnittlig slaktevekt . Domkirkeodden – Photographer Domkirkeoddens Fotoarkiv.