Ø merket

Bruk av Ø – merket setter krav til blant annet at det ikke er benyttet kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Kravet til dyrevelferd er strengere enn i konvensjonelt landbruk. Debio er en privat medlemsorganisasjon som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge.

Debio-merket er det norske merket som viser at produktet er godkjent som økologisk. Merket brukes på norske og utenlandske økologiske produkter. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio.

Det er mange som er forvirret på grunn av feil begrepsbruk i markedsføring av økologiske og miljøvennlige produkter. Begrepet ” økologisk” er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra Debio eller tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Kravene til dyrevelferd er strengere enn i konvensjonelt landbruk. For at et produkt skal kunne Ø-merkes, må minst 95 . Debio kontrollerer og godkjenner all økologisk matproduksjon i Norge.

En godkjenning fra Debio er en forutsetning for å kunne markedsføre mat som økologisk og for å kunne bruke Debio sitt Ø – merke. Kontrollen forsikrer at økologiske varer virkelig er økologiske, og Ø – merket er forbrukerens garanti for .

Dette er det gamle Ø – merket som fortsatt kan finnes på noen produkter. Begrepet økologisk er beskyttet for landbruksprodukter, og for å kunne selge produkter som økologiske med Ø – merket må du sertifiseres av Debio. I år har Debio vært garantisten for at varer merket med Ø – merket er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk . Debiomerket eller såkalt Ø – merket , betyr at varen du kjøper er produsert i henhold til regelverket for økologisk produksjon. Alle norske gårdsbruk og bedrifter som videreforedler varene blir kontrollert av Debio gjennom minst en fysisk inspeksjon pr år.

Debio sin viktigaste eigedel, og det merket i Noreg som viser forbrukar at eit produkt er godkjend av Debio som uavhengig tredjepart, etter det regelverket som til ei kvar tid regulerer økologiske produksjonar. Regelverket og den juridisk beskyttelsen av ordet økologisk vert presentert i den . Finn firmaer, adresser, telefonnumre. De garanterer for at varer merket med godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Det tas også mer hensyn til dyrevelferd i økologisk produksjon. Med dette som et utgangspunkt er målet å legge til rette for at aktører som markedsfører økologisk mat skal bruke Ø – merket som et sentralt element i sin kommunikasjon. Debio er godkjenningsorgan og eier og forvalter av Ø – merket for økologisk produksjon. Debio, mens serveringsmerkene forteller om hvor stor andel av serveringen som består av økologisk godkjente produkter.

Alle arrangører som ønsker å markedsføre økologisk mat, kan . Varene er tydelig merket med binders med Ø – merket foran varen, og den ensartede merkingen går igjen på internettsider og i kundeaviser. MENY har i dag butikker lokalisert på øst-, sør- og vestlandet.

Se etter produkter med debio-merket neste gang du handler. Hvis et produkt er merket med Ø – merket skal det derfor være produsert i samsvar med regelverket for økologisk produksjon, og du kan være helt . Er en internasjonal godkjenningsordning for biologisk-dynamiske jordbruks- og foredlingsprodukter. Coops serie med økologiske og svanemerkede produkter.