Økologisk bærekraft

Fagorganisasjonen Naturviterne arrangerte nylig et frokostseminar om bærekraft og økologisk matproduksjon. Ikke overraskende var forskerne som var tilstede uenige i om økologisk matproduksjon er bærekraftig eller ei. Arne Grønlun seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), synes den romantiske . Det er et politisk mål å utvikle en rasjonell og markedsorientert reindriftsnæring, som er bærekraftig på lang sikt. Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

Danske Bjørn Lomborg hevder i Aftenposten 31.

Ikke er det bedre for miljø og dyrevelferd heller, og det finnes ikke fordeler for helsen. Artikkelen ble opprinnelig publisert i Berlingske 13. Oikos- Økologisk Norge svarte med et innlegg 2. Det blir stadig lettere å få tak i økologiske matvarer. Vårt mål er å drive økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig lakseoppdrett i Norge” Det uttaler regionsdirektør i Marin Harvest, Charles Høstlund i sin replikk til Geir Martinussens kronikk i VG den 7. Regenerering i produksjonen. Bei OBO wird Produktionsabfall nicht einfach weggeworfen.

OBO bruker kun høykvalitets råstoffer i produktene sine. Et av disse er universalplasten PVC, som f.

Ved hjelp av en innovativ . Vi må gå i bresjen for en forpliktende og radikal politikk som ser økologisk bærekraft som et overordnet prinsipp, sa Venstres Aina Dahl da hun åpnet innspillkonferansen om klima- og energiutfordringene i Vestfold torsdag denne uke. Det er en ide, eller en metode for bærekraftig landbruk. En ide, eller metode for bærekraftig landbruk. Tanken om økologisk bærekraft ble introdusert for mer enn tyve år siden av Lester Brown, som definerte et bærekraftig samfunn som et samfunn hvor behov dekkes uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner. Denne klassiske definisjonen på bærekraft får frem et viktig moralsk poeng, men . En økologisk bærekraftig økonomi.

SVs mål er et økologisk, økonomisk og sosialt berekraftig samfunn. Det er et samfunn der makt og ressurser er rettferdig fordelt, og der naturen ikke overbelastes. Det er fullt mulig å skape et slikt samfunn, men det krever dyptgripende endringer i måten vi organiserer økonomien på. Et unikt økologisk nettverk av prosjekter knyttet til jorda.

I Damanhur betyr bærekraft å kjempe i første linje hva angår miljøvern, økonomisk utvikling og sosialt ansvar. Det betyr også å skape nye systemer i ulike sammenhenger: fra prioritering av tidsbruk på personlig og kollektivt nivå, til store, felles investeringer , for . Prøver du å leve bærekraftig ? Jeg prøver så godt jeg kan. Bærekraft var blant annet temaet på The EAT Stockholm Food Forum som nylig gikk av stabelen.

Jeg hadde dessverre ikke muligheten til å delta, men skal ta meg tid til å se . Dagens produksjonsmetoder påkaller et behov for endringer.

Krisen som det moderne landbruket har havnet i, er bakgrunnsrammen for utviklinga av økologisk landbruk. Produksjonsmåten økologisk landbruk er samtidig et optimistisk, konkret og handlingsorientert forsøk på å bringe matproduksjonen over i et bærekraftig. Forfattere: Mysteru A. Navn på utgivelse: Hjorteviltet.

Avdeling: Bioforsk Økologisk. Fagområde: Økologisk mat og . Oppfølging av FN sine bærekraftsmål, mindre matsvinn og sikre dyrevelferden var viktige stikkord for videre satsing på økologisk matproduksjon, under den Nordiske matmessen for økologiske landbruksvarer. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.

Mennesket legger allerede beslag på store deler av jordens areal og naturressurser, noe som truer fre velferd og selve eksistensen til . All forbrukerundervisning anses for å stå på de fire søylene av bærekraftig utvikling som definert av Brundtlandkommisjonen. De største utfordringene når det gjelder .