Oppbevaring av gassflasker

Beholdere med gass skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted. Gassflasker er store, tunge og relativt ustabile, fordi diameteren på bunnflaten er liten i forhold til høyden. Virksomheter som selger gassflasker må oppbevare disse på riktig måte. Det aller viktigste er at regulatoren på gassflaska settes nedpå og låses fast.

Det er der de fleste ulykkene skjer, sier gassekspert. Det er forbudt å oppbevare gass under bakkenivå.

Mange spør seg nå hvor farlig en vanlig propanbeholder kan være. OPPBEVARING AV GASSFLASKER. For oppbevaring av gassflasker i privatbolig må gjeldende retningslinjer etterkommes. Slik tomemballasje skal tas hånd om på forsvarlig måte. Tomme gassflasker skal oppbevares på samme måte som fulle flasker, men bør oppbevares separat.

Absorbsjonsmiddel og annet utstyr for oppsamling av søl skal være lett tilgjengelig. Beskadiget emballasje må fjernes. Avfallscontainere og søplekasser skal være . Men feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning.

Derfor må du være forsiktig når du bruker og oppbevarer gass. Skaff deg en gassvarsler, for den kan øke sikkerheten. Dersom du bruker gassapparater innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet . Vi kommer ofte over gassflasker som er ulovlig lagret, og som derfor utgjør en eksplosjonsfare, sier Johnny Stølen, som er varabrannsjef i Ålesund. Det mange ikke vet, er at propangassbeholdere aldri skal oppbevares i kjeller. Gassen er nemlig tyngre enn luft, slik at den synker ned på gulvet.

Det er best å oppbevare gassflasken i ventilert en bod eller garasje. Legg den for all del ikke i en tett kjeller. Hvis flasken skulle lekke, vil gassen sige utover gulvet og det vil være en stor eksplosjonsfare. Plasser den heller over bakkenivå, slik at eventuell gass kan renne ut, sier Rusthen. Rommet skal ikke benyttes til annet enn oppbevaring av gassflasker.

Rørledninger for brennbare væsker og gasser skal ikke føres gjennom gassflaskesentralen. Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt. I garasje, i utvendig bo båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil liter brannfarlig gass kategori og . Styret er blitt oppmerksom på at flere oppbevarer gassflasker (til griller o.l.) i bodene.

Dette er ikke lov, da det er livsfarlig! Gassflaskene må oppbevares på balkongene, helst i et lukket metallskap (f.eks. under grillen). Gassen tåler helt fint kulde, så det er ikke noe problem.

Flaska skal oppbevares stående. Feil oppbevaring av gassbeholdere kan få fatale følger. Selv små mengder gass kan forårsake store skader. På hytta står gasstopp og kjøleskap nær hverandre, med hver sin gassbeholder på ti kilo (stål). Men gassbeholderene tar jo mye plass inne i kjøkkenskapene.

Derfor vurderer jeg å sette opp et gasskap på utsiden av veggen. Jeg vet at det er lover og regler for oppbevaring av gass. Sikker bruk og oppbevaring av gass. Vær på vakt mot gasslekkasjer.

Luft godt ut hvis gasslukt merkes. Finn eventuelle gasslekkasjer snarest mulig. Bruk såpevann med en noe høyere konsentrasjon av såpe enn ved vanlig rengjøring. Påfør på koblinger, slangeskjøter o. Når gasstrykket settes på vil det oppstå . Røyking er forbudt når man håndterer gassflasker.

Olje, fett og kjemikalier må ikke komme i kontakt med gassflasker. Gassflasker under lagring skal unngå direkte sollys slik at de ikke blir utsatt for temperaturer over 45°C. Gassflasker med oksygen eller andre oksiderende gasser skal oppbevares minimum meter fra . Sylinderstativ, oppbevaring av gassflasker. Jeg har ingen godt ventilerte rom å lagre gassbeholderen i, og ser derfor ikke noe annet alternativ enn å lagre den utendørs på .