Oppdrett av leppefisk

Etter fleire års arbeid har forskarar funne ein metode for oppdrett av berggylte. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse- etar. For ett år siden hadde Havlandet Marin Yngel sin første levering av berggylt til lokale oppdrettere. Nå prøver de å få til en effektiv produksjon av lusespiseren. Marine Harvest intensiverer kampen mot lakselus og starter oppdrett av berggylte i Øygarden utenfor Bergen.

Berggylte er en type leppefisk som naturlig beiter parasitter fra annen fisk.

Leppefisk har vist seg å være et effektivt virkemiddel for å redusere antall lus på oppdrettslaks. Dersom leppefisk skal kunne bidra i stor skala i kampen mot lakselus, er det nødvendig å drive oppdrett av leppefisk. Aktørene som har arbeidet med temaet, deler nå sin kunnskap og erfaring gjennom flere foredrag som er lagt ut på nett. Lakselus er i stand til å utvikle resistens mot kjemiske . Det er som eit resultat av denne avtalen hausta verdifull kunnskap om oppdrett av berggylt og bruk av denne arten som rensefisk.

Tiltaket som SR initierte, kan komme norsk oppdrettsnæring til nytte i mange år framover og det har vore viktig for å oppretthalde eit kompetansemiljø på oppdrett av marin fisk i . Biologisk avlusning med rensefisk er fremtidsrettet og representerer kontinuerlig, forebyggende behandling av lakselus. Etter en sped start med bruk av villfanget leppefisk , ser vi i dag at oppdrett av rognkjeks øker mest som tiltak mot lakselus.

Det erfares også positiv utvikling innen oppdrett av berggylt, dog i et annet . Aktører med erfaringer fra oppdrett av leppefisk , deler nå av sin kunnskaper. EKSTRA SÅRBAR: Grønngylt (nederst til v.), som er vanlig på Vestlandet, er ekstra sårbare i gyteperioden. Dødeligheten hos gytemoden fisk som er fanget inn, er høy. Mange oppdrettere kjøper derfor ikke leppefisk dersom en stor del av fangsten er gytefisk. Alle de fire største kommersielle aktørene som satser på oppdrett av leppefisk ( Marine Harvest Labrus.

Profunda, Nordland Leppefisk og Cleanfish) deltar aktivt i prosjektet. Forskere ved de fire institusjonene har lang erfaring med utvikling produksjonsmetoder for nye marine arter i oppdrett. Jeg har et par spørsmål relatert til systematikk og nomenklatur.

Jeg er ikke biolog så det er en viss fare for at spørsmålene mine er litt aparte. Fiskeridirektoratet og Mattilsynet skal gå gjennom regelverk for oppdrett og bruk av leppefisk og annen rensefisk. Det har dei siste åra bygd seg opp ei næring ved å fiske etter leppefisk som blir brukt som rensefisk i oppdrett.

Villfanget leppefisk som spiser lus, er blitt et kjærkomment alternativ til kjemikalier. Naturens egen rensestasjon er blitt industri. Men leppefisken får et kort og stressende liv i fangenskap, derfor må oppdrettere fylle på med nye fisk hvert år. I naturen kan derimot noen av artene bli godt over år gamle.

Fire produsenter av oppdrettet leppefisk. Den første oppdrettede leppefisken er klar for sjøsetting.

Rognkjeks – hardfør og effektiv. Rensefisk og fiskehelse. Bakterie- og virussykdommer hos leppefisk. Infeksjoner med Vibrio-bakterier hos villfanget grønngylte.

Risikosport å bruke leppefisk i oppdrett. Et alternativ til medikamentell behandling er biologisk avlusning med leppefisk. Bruk av villfanget leppefisk øker, noe som kan true bestandene. Oppdrettet leppefisk er et godt alternativ til vill fisk, og man satser nå på oppdrett , først og fremst av berggylte, men også av rognkjeks og bergnebb.

Berggylten er spesielt attraktiv da den viser seg å være en kjempe effektiv luseplukker ved temperaturer som er lavere enn det de andre artene er. Mange ulike miljøer har startet forskning på oppdrett av leppefisk som avlusningsalternativ, som bl. WWF er positive til leppefisk som . Forskere har funnet en metode for oppdrett av leppefisk. Havforsningsinstituttet og Marine Harvest.

Fisken skal plasseres i laksemerder og kan være god hjelp mot lakselus.