Oppdrett av rognkjeks

Ikke bare bare å starte oppdrett av rognkjeks. Dan Kristian Larssen, daglig leder i Atlantic Lumpus snakker ærlig ut om oppstarten av rognkjeksoppdrett. Kjemper mot lakselusa: Satser stort på oppdrett av rognkjeks.

Millioner av rognkjeksindivider settes inn i kampen mot lakselusa. På Langstein Fisks anlegg nord for Trondheim driver de pionerarbeid for oppdrett av den nyttige arbeidsfisken. Anne Grete Nordal, ansvarlig redaktør i Teknamagasinet.

Det er viktig at rognkjeks produseres på en optimal måte slik at den er best mulig rustet til å gjøre en god jobb i laksemerdene. Fiskeyngel som får en god start den første tiden etter klekking, vil ha større sjanse til å vokse og utvikle seg normalt. Bilde av fisken rognkjeks. Vår hypotese er at optimale forhold i . De største oppdretterne av rognkjeks hadde inntekter på millioner i fjor, opp fra millioner året før.

Lakseoppdretterne leter febrilsk etter effektive og bærekraftige våpen i kampen mot sin aller største fiende, lakselusa. I takt med luseutfordringene, har etterspørselen etter rensefisk økt. Til tross for massiv satsing på oppdrett av rognkjeks , vil det fortsatt gå år før lakseoppdretterne får dekket behovet, sier nå pensjonerte .

If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device. Rognkjeks animation video. Playback ID: 1uK1tRK1YuY9h6Wg) Learn More. Noen fisker har enorm appetitt på lakselus, og laksen ser ut til å trives godt i rognkjeksens selskap. Bjørøya skal gjennom sitt arbeid med forsknings- og utviklingstillatelsen og den grønne konsesjonen, videreutvikle metodikk for å bekjempe lakselus med oppdrettet rognkjeks.

Rensefisk er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige arter som plukker lakselus av oppdrettslaks og oppdrettsregnbueørret. Blant disse finner vi de svært effektive lusespiserne berggylt, rognkjeks og lignende. Produsentene av denne typen fisk solgte 2. Bruk av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode er derfor til fordel for oppdrettere som ønsker å dokumentere miljøvennlige og bærekraftige produksjonsrutiner etter krav fra konsumenter. Norge benytter nå rensefisk, og denne trenden er økende.

Vi produserer vår rognkjeks i ett topp moderne . Dermed kan det bli store mengder av den i norsk oppdrettsnæring. Nå gjelder det å finne nye anvendelsesmuligheter for den lille arbeidsfisken. Denne uken var det oppstart for prosjektet STAMINA hvor det skal forskes på kjønnsmodning hos rognkjeks. Interessen for rognkjeks som rensefisk i oppdrett. For bergnebb og berggylt.

Dette er også viktig bakgrunnskunnskap for å tilpasse belysningen for rensefisk i oppdrett. Offentleg ettersyn søknad om nytt løyve til landsbasert oppdrett av rognkjeks på lokalitet Sagvåg i Stord kommune.

Et oppdrettsanlegg på Senja hadde bestilt 10. Alta for å bekjempe lakselusa i merdene. Men da de ankom, var alle død.

Sett deg inn i gjeldende regelverk: Det finnes ikke noe spesifikt regelverk om rensefisk. Rensefisk er å regne som akvakulturdyr og Mattilsynet regulerer oppdrett , hold og bruk av . Veilederen bygger på systematiske kartlegginger av transportforhold og fysiologisk respons på håndterings- og transportstress både i felt og kontrollerte forsøk, samt innspill fra oppdrettere , veterinærer og transportører. Tre områder som bør ha spesielt fokus i prosedyreutvikling for transport av rognkjeks er:.