Oppdrettslaks vs villaks

Markert skille mellom stråler. Ofte redusert og forkrøplet. Fremste finnestråler er ofte sammenvokste og skjeve. Knuter og knekker i finnestråler. Overdreven bøy i finnestråler.

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks. Så har vi de som liker både villaks og oppdrettslaks , som meg. Om noen spurte meg `Vil du ha villaks eller oppdrettslaks ? Begge deler`, som Ole Brumm bruker å si.

Jeg vil ha oppdrettslaksen , fordi den er sunn og den er lett tilgjengelig. Jeg vil også ha villaksen , men den er ikke så lett å få tak i, det er nok det . Alle vet at man bør spise mer fisk, og at denne fisken helst bør være av den fete typen.

Det er ikke like lett å få i seg nok vitamin D og omega-gjennom torsk som det er gjennom for eksempel makrell og laks. Sistnevnte er både billig og lett tilgjengelig på grunn av alle oppdrettsanleggene rundt om i verden. Den fete røde fisken er nemlig en ypperlig kilde til Omega- samtidig som den inneholder en rekke viktige næringsstoffer kroppen vår har godt av!

Laks er altså vel og bra å ha på middagstallerkenen, men har det noe å si for kvaliteten og næringsinnholdet om du velger oppdrettslaks eller villaks ? Rømt oppdrettslaks med sammenvoksninger i magen. Se link til høyre for villaksgjennkjenning. Hvis oppdrettslaksen sløyes, kan den ha sammenvoksninger i . I år vil Kari Tønset Guttvik fra Fylkesmannen fortelle om de trusler som oppdrettslaks innebærer for villaksen. Det seneste året har det vært mye fokus på oppdrettslaksen og de problemer som den skaper for norsk villaks.

Rømming av oppdrettslaks risikerer å utarme villaksstammen genetisk. Lakselus og andre sykdommer . All oppdrettsfisk skal drepes og skjellprøver skal leveres TOFA. Oppdrettet vs Wild Salmon.

Veterinæristituttets guide for å skille oppdrettslaks og villaks finner . Norsk oppdrettslaks , etterfulgt av oppdrettslaks fra Skottland og Chile, gjorde reint bord i en blindtest arrangert av storavisen Washington Post.

Beste villaks , en king fra State of Washington, kom helt nede på en sjetteplass. I hvertfall hvis en skal stole på . Man har trodd at det er mer miljøgifter i oppdrettslaks enn i villaks , men nå viser det seg at det er feil. Det sier Anne-Katrine Lundebye, seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) til forskning. Lundebye har ledet et stort forskingsprosjekt der norsk villaks sammenlignes . Vanlig laks kommer fra oppdrett.

Villfanget fisk er bedre enn oppdrettsfisk. Makrell og sild er bedre enn oppdrettslaks , hvorfor? Lær å se forskjellen på villaks og oppdrettslaks.

Dommen var definitiv og . Da man avgjører fiskens opprinnelse – villaks eller rømt oppdrettslaks – er det sikrest å bruke flere ytre kjennetegn sammen. Nylig rømt oppdrettslaks er også letter å kjenne igjen, men identifiseringen av rømt laks blir mer vanskelig jo. Det er dobbelt så mye av miljøgiftene dioksiner og PCB i villaks som i oppdrettslaks. Det viser en omfattende studie fra Nifes, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning. Miljøvernforbundets regionleder Midt-Norge, Arne Roger Hansen, reagerer på oppslaget i Trønderbladet om at villaksen inneholder flere miljøgifter enn oppdrettslaks.

Vi i Norges Miljøvernforbund synes det er litt rart at det fokuseres på nivåene på villaks vs oppdrettslaks. Det er ingen rester av ulovlige legemidler i oppdrettsfisk , og ingen funn av lovlige legemidler, organiske miljøgifter eller tungmetaller over grense.