Oppdrettsmerder

Alle oppdrettsmerder må lukkes. Oppdrettsfisken må skilles fysisk fra resten av livet i sjøen. Det er eneste måte å bli kvitt lakselusa, mener leder for vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Dette bildet fra Langskjæra (drevet av Lerøy Midt) viser at lusa hadde beitet helt ned på hodebeinet til laksen.

Ved Sintef Fiskeri og Havbruk jobber en gruppe forskere med å lage smarte oppdrettsmerder som flyter rundt i åpent hav og tilpasser seg forholdene på egen hånd. Norsk fiskeoppdrettsnæring står foran store utfordringer.

Særlig er lakselus og rømming tilbakevennende tema. Bærekraftig utvikling er stikkord. I den forbindelse samles rådgivere innen akvakulturforvaltning fra ti fylkeskommuner i Ålesund for å diskutere arealplaner for oppdrett og utviklingen i . Vi har noen 90m oppdrettsmerder (ringer) til salgs.

Disse er meter i omkrets i plast. Bergensfirmaet SeaSmart holder på å utvikle en sensor-drone til oppdrettsmerder. Ringene hentes i Leka kommune etter nærmere avtale.

Lukkede laksemerder er en suksess, viser flere år med forskning på Sør- Helgeland.

Oppdrettsnæringen i Norge har i de senere årene søkt å flytte oppdrettsanleggene lenger ut på eksponerte havområder. Blant fordelene er bedre vekstforhold for fisken, mindre press på området fra andre interessenter og mulighet for å drive oppdrett i større skala enn dagens . Feltutprøving av planktonduk som skjerming rundt oppdrettsmerder for å redusere påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Martin Næs Vesterålen Fiskehelsetjeneste. Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet.

Anja B Kristoffersen, Veterinærinstituttet. Bjarne Johansen, Nordlaks Oppdrett. Her finner du veiledning for dyrevelferdsmessig forsvarlig håndtering av levende strandet hval, hval i oppdrettsmerder og hval viklet inn i fiskeredskaper i sjøen. Fremtidas oppdrettsmerd. SINTEF Fiskeri og havbruk.

Kampanje for innsamling av brukte oppdrettsmerder. Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Aas-Hansen at Norwegian Radiation Protection . Oksygen er uunnvaerlig i alle energikreven-de prosesser hos laks.

Tilstrekkelig oksy-gentilførsel er avgjørende for å kunne ta opp mat og omdanne denne til energi og vekst. Oksygenverdier som ligger under trivsels-og ikke minst. Bruksområde for titandioksid – belegging av oppdrettsmerder i betong.

Så, etter år med grubling, kom . Samtidig øker dødeligheten i over prosent av oppdrettsmerdene langs kysten. Havforskningsinstituttets årlige risikorapport for oppdrettsnæringen bekrefter tidligere funn. I dag kom det oppdrettsmerder til Hogsneset i Averøy.

Kanskje man vil prøve seg på nytt nå. Dette er storindustri, og enorme inntekter kommer . Konferansebidrag og faglig presentasjon.