Oppdrettsnæringen

Hvor bærekraftig er oppdrettsnæringen , og hvordan ønsker vi at framtidas akvakultur skal være? Ian Bryceson som har sammenlignet akvakultur på tre kontinenter. Miljoproblemer-hindrer-vekst-i-oppdrettsnaringen.

Stein Lier-Hansen tar nå et voldsomt oppgjør med store deler av oppdrettsnæringen. Han mener mange fornekter og bortforklarer åpenbare miljøproblemer.

Vi må lykkes med å utvikle oppdrett til en stor næring. Forutsetningen er at miljøproblemene løses. Antall personer knyttet til produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder er økende. Oppdretterne må innse hvilke problemer som . Stadfestar dødeleg laksesmitte. Norway Royal Salmon har starta uttak av fisk etter utbrot av ILA-smitte ved oppdrettsanlegget Store Kvalfjord i Alta.

Selskapet fryktar smitte ved to andre anlegg òg, ifølgje ei børsmelding. Laksesjukdomen infeksiøs lakseanemi har høg dødsprosent.

Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til. Miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen er nå så alvorlige for villaksen og fjordene at Naturvernforbundet sammen med flere miljøorganisasjoner har sendt inn en . Nå vil Regjeringen tilby oppdrettsnæringen en seksdobling av produksjonen. Mange er skeptiske til vekst. Blant dem er Mattilsynet som sitter med forvaltningsansvaret for fiskehelsen.

Kritikken mot næringen har gått fra hard til ramsalt. I og under vannspeilet blir fisk mishandlet, krepsdyr dør ut, sjøbunnen drukner i . Den må bort, og oppdrettsnæringen kan gjøre det nå – frivillig – eller de kan bli tvunget til å gjøre det i fremtiden. Slamsugere og dykkere må i sving, og tanklektere må levere dritten til destrueringsanlegg.

Møkker-dungene består av fiskeavføring, død fisk, fôrrester, medisiner og kjemikalier, og de . En industri som på år har vokst fra hobby til avansert biologisk storproduksjon. Kan eventyret bli større? Norsk oppdrettsnæring markedsfører seg selv og sine produkter som „et rent produkt fra et rent hav“.

I sin iver etter å fremstå som miljøvennlig, tar næringen ofte med ordet „bærekraftig“ i reklamen. Miljøbevegelsen opplever at næringen har en lang vei å gå før de kan slå seg på brystet og si: Dette er en miljøvennlig laks. Avgiften er begrunnet i at oppdrettsnæringen er en økonomisk suksesshistorie som bygger på at næringen bruker areal som tilhører fellesskapet i Norge til fiskeoppdrett. Grunnrente, ofte omtalt som ressursrente, er betegnelsen på den potensielle .

En allsidig og bærekraftig havbruksnæring. Venstre vil gjøre oppdrettsnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Tredje og siste UKEprat handler om fiskeoppdrett. Næringen har ved flere anledninger blitt omtalt som den nye oljen og er blitt en av landets største eksportnæringer. Furuno Norge har utviklet et . Som milliardvirksomhet følger det flere utfordringer.

Sykdom og lus blomstrer lettere der fisken er samlet og både smitte og rømt laks kan . NTNU oppfordret under Aqua Nor til et bedre samarbeid mellom oppdrettsnæringen , ingeniører og teknologistudenter. Lars Gellein Halvorsen valgte å spesialisere seg innen marine ressurser og havbruk, og starter nå på sitt femte og siste studieår innen Marin Teknikk på NTNU. De har skutt 5mill laserpulser mot millioner av lus – ikke en eneste laks er meldt skadet. Oljegigantenes exit fra sokkelen kan egentlig styrke Statoil.

Hvorfor bekymrer Eldar Sætre seg da?