Pelletsovn vannbåren varme

I det følgende finner du mye nyttig informasjon om pellets som energibærer – både som punktvarme og i vannbårne anlegg. Det finnes også ytterligere informasjon her på boligvarmesidene om hvordan du skal gå frem – enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på Bygge nytt eller . Hei, har lagt 150mrør i forskjellige gulv i huset etterhvert som vi pusser opp, har noen erfaring med pellets kjele til å fyre et slikt anlegg med? Celina Pelletsovn Ovnen er svært effektiv, stilren og kan programmeres til den … Pris18.

Heta Scan-Line Green 200.

Ole Chr Bye AS tilbyr et bredt spekter av moderne ovner for produksjon av vannbåren varme og varmt forbruksvann. Der kan varmen fordeles videre til radiatorer, gulvvarme, viftekonvektor, . Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets , men prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det . Trepellets kan kun brukes i kaminer eller kjeler tilpasset dette brenslet – ikke i vanlige vedovner. En pelletskamin har en tank som etterfylles med trepellets ved behov, normalt en gang per døgn.

Forbrenningen styres automatisk og foregår i et lukket kammer.

Varmen fra forbrenningen spres i rommet med en vifte slik at man. Ragna Ribe Jørgensen fra Asker har pelletskaminen på kjøkkenet, der den også sørger for oppvarming av vann til sentralvarmeanlegget. Dette er en smart løsning for dem som har vannbåren varme , men mangler fyrrom. Seniorforsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling mener pelletskamin generelt er mer lønnsomt enn pelletskjel med vannbåren varme i nye eneboliger. Med dagens regelverk har nye boliger et relativt lavt oppvarmingsbehov per kvadratmeter.

Selv store eneboliger med 2kvadratmeter . Reduser strømforbruket ditt med en pelletskamin. Pelletskaminen produserer varme ved å brenne pellets av sammenpresset trevirke. Har kaminen vannkappe varmer den både rommet den står i og vann til vannbåren varme. Vedkjel og pelletskjel er alternative former for oppvarming av vann som sendes rundt i boligen.

Varmen kan transporteres i en lukket rørkrets, som for eksempel radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Spør oss om varmeløsninger. For lite lønnsomt privat. I privatmarkedet oppfattes pellets som dyrt i investeringsfasen og arbeidskrevende i bruk. Derfor installerer relativt få husholdninger pelletskamin som punktoppvarmingskilde og sentral pelletskjel for vannbåren varme.

Eksempelvis er det bare én prosent av nytt areal med vannbåren sentralvarme. Man kan bruke fjernvarme, vann-varmepumper, solfangere, pelletsovner eller fyrkjeler. Dessuten er temperaturen i gulvvarmeanlegg så lav at man .

Men hvis du er mye ute av huset og ønsker å ha det varmt så rusler og går jo varmepumpen eller pellets -kjelen av seg selv. Hvis du skal bruke elektrisitet er det. Mest lønnsomt for deg som bygger nytt, allerede har vannbåren varme eller som totalrenoverer hus.

De fleste oljefyrte kjelanlegg kan forholdsvis enkelt bygges om til pelletsovner. Kaminene minner mye om moderne vedovner, men kan termostatstyres og reguleres bedre. Med en vannbåren varmefordeling i boligen, har du en komfortabel varme med et godt utgangspunkt for en fleksibel og miljøvennlig boligoppvarming. Pellets tar totalt mindre plass enn ve men krever samtidig en lagringsplass i nærhet av fyren.

Temaside: Pellets – kommer. LØNNSOMHET: Pelletskjeler koster fra 50. OVNSKATALOGEN Vedkomfyrer, vedovner, peisinnsatser, vannbåren varme og pelletsovner Ole Chr.

Bye AS har mange års erfaring med oppvarming basert på ve pellets , flis og solvarme.