Radioaktivt jod behandling

Behandling med radioaktivt jod ( 1I ) gjennomføres etter kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertel hos pasienter som har høy risiko for tilbakefall. Høyt stoffskifte (hyperthyreose) kan behandles med radioaktivt jod. Når kroppen får tilført radioaktivt jod samles mye av det i skjoldbruskkjertelen.

Der vil den radioaktive strålingen bryte ned en del av kjertelen og dermed nedsette hormonproduksjonen. Hensikten med radiojodbehandlingen er først og fremt å fjerne rester av svulstvev som kan være igjen etter operasjonen.

Av og til er det nødvendig med mer enn en behandlingsrunde for å fjerne rester av svulstvev. Vanligvis vil det være 6-måneder mellom . Hos enkelte kan det også inntre en liten forverring med økt produksjon av stoffskiftehormon etter 2-uker. Noen pasienter kan merke munntørrhet og lette smerter over skjoldbruskkjertelen de første dagene og inntil en uke etter at behandlingen er gitt. Det brukes vanligvis en dose radioaktivt jod som medfører utvikling av . Effektiv, sikker og rimelig behandling sammenlignet med alternative behandlingsformer.

For knutestrumaer med kompresjonstegn foretrekkes primært kirurgi, men radiojod er et godt alternativ også i denne situasjonen, spesielt hos eldre der operasjonsrisikoen er større. Opptaket av radioaktivt jod kan økes i eutyreote .

Jeg har en i min nærmeste familie som fikk radiojod tablett for behandling av skjoldbrukskjertelen. Personen har hatt stoffskifteproblemer i mange år. Samme dag personen fikk tabletten hadde jeg ca times kontakt på ca m avstand. Jod er et grunnstoff og har mulighet til å opptre med ulik mengde nøytroner i kjernen og disse kalles da . Radioaktivitet kan brukes i medisinsk behandling på ulike måter.

Ofte resulterer behandlingen i at skjoldbruskkjertelen blir satt ut av spill, der den eneste metoden for å få den overaktive hormonproduksjonen ned er ved å gi pasienten hypotyreose, lavt stoffskifte, som fordrer livslang medikamentell behandling. Hypertyreose kan behandles ved hjelp av medisiner, radioaktivt jod eller . Dosis er hos disse patienter ca. Der er som regel tale om et valg imellem flere behandlingsmuligheder, og denne beslutning tages i samarbejde med patienten. En eldre kvinne ble for omtrent år siden behandlet med radioaktivt jod på grunn av hyperthyreose. De siste seks årene har hun vært nøye utredet på grunn av intens munntørrhet med smerte i munn og tenner uten at det har vært mulig å stille noen spesifikk diagnose.

Ved en ny gjennomgang av en . Eg var til overlege på Med. Neo-Mercazolen og skal i stadenfor få radioaktiv jodbehandling. Fikk diagnosen Høgt Stoffskifte første gang for ca år siden.

Diagnosen Graves sykdom fikk eg først i går. Det eg lurer på, er om noen her i forumet veit ka som .

Hvor lang tid før jeg blir bedre etter radiojodbehandling. Bufret Lignende Ved diagnostisert differensiert kreft i skjoldbruskkjertelen er nukleærmedisinske undersøkelser en viktig del, både som terapikontroll og for å påvise og lokalisere residiv. Postoperativ behandling med . Radiojodbehandling for forhøyet stoffskifte. Skjoldbrukskkjertelen din produserer for mye hormon. Kjertelen ligger på forsiden av halsen.

Vi skal ta bilder av din kjertel med et radioaktivt sporstoff . Det kan se ut til at adjuvant behandling med radioaktivt jod har nytteverdi særlig ved aggressive histologiske varianter, . En gang i kroppen, 131Que reagerer med de fleste av cellene i skjoldbrusk og skjoldbrusk hormoner som produseres av kroppen er den blanding av jod og tyrosin. Den sirkulerer i kroppen gjennom blodet, men ikke absorberes av andre celler. Derfor vil behandling med radioaktivt jod ikke skade noen del av pasientens . Prosedyren blir utført ved bruk av radioaktive formet element jod. Likevel, radioaktivitet er ikke spre seg til . Valg av behandling avhenger blant annet av pasientens alder, hvilken type skjoldbruskkjertelkreft du har, hvor utbredt den er, din allmenntilstand og om det er en nyoppdaget kreft eller et tilbakefall. En overaktiv skjoldbruskkjertelen produserer for mange hormoner, noe som resulterer i en akselerert metabolisme som kan føre til vekttap og andre helsemessige problemer.

Da videnskaben er upræcis og dosering et gæt, kan det tage år for RAI at blive fuldt ud effektivt, eller det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.