Rådyr kalving

Vektene varierer en god del mellom . Kalving skjer i månadsskiftet mai-juni og ved fødsel veg kalven 8-kilo. Dei tre- fire første vekene er den næringsrike. Dette vil seie at den plasserer seg mellom dei artane som beiter mest selektivt, til dømes rådyret , og dei typiske grovfôrbeitarane, til dømes sau og storfe. Hjorten er tilpasningsdyktig til ulike typer beite.

Fordi rådyra er så tallrike, er de utsatt for predasjon fra rovpattedyr som ulv, rødrev (helst kalver og syke dyr), brunbjørn, jerv (i visse områder), gaupe og kongeørn ( kalver ). Da vi rundet hushjørnet, så vi at det var noe som beveget seg. Vi kikket bort, og så at det var et rådyr , sier Brænna. Brænna fikk varslet samboeren, og de to gikk inn i huset og satte . Om våren og sommeren kommer rådyrkalvene til verden.

Bortsettfra katter finnes ingen predatorer på Storfosna. Jøa(km2)i N-Trøndelag. Tettheten av rådyr var lav (ca dyr pr km2),men området hadde en kraftig bestand av skabbfri rødrev. Vi er inne i den tiden på året da rådyrene har små kalver.

Rådyr tilhører hjortefamilien. Lederen i viltnemnda i Tønsberg oppfordrer folk til å la rådyr og andre ville dyr som har unger nå, og det er de fleste, få være i fred. Han ber også hundeeiere om å overholde båndtvangen.

Denne geita vet vi også har født to eller tre kje. Men hun er veldig forsiktig og streng og vil ikke vise dem fram. Tror alle disse kjeene er født i begynnelsen av mai til midten av mai. IR (Klikk for å se et større bilde). Ei anna rågeit, utvilsomt stortjukk hun også.

Hun kan ha født kalver allerede i april. Trude Schei (43) fikk se et sjeldent syn da hun tittet ut av kjøkkenvinduet på Nordberg i går formiddag: Et rådyr var i ferd med å kalve i hagen. Foreta årlige telling av rådyr innenfor driftsplanområdet. Tellingen skal foretas før kalving og kalvetelling før jakten. Gi oppgave over felte dyr for driftsplanområdet, fordelt på kjønn og aldersgruppene med tilhørende vekt, i tillegg til den ordinære fellingsrapporten.

Pålegge jaktlag å fylle ut skjemaet sett rådyr i enkelte . Det er svært sjelden rådyr angriper hunder, men de er ofte aggressive mot rev . Det meste av året lever rådyrene i små familiegrupper på en hann, en hunn og to -tre unger. Av og til kan gruppene bestå av opptil dyr, gjerne flere hunner sammen. Men i begynnelsen av mai trekker hunnen seg tilbake for å føde en eller to kalver.

Moren forsøker å holde kalvene skjult så lenge som . Trond Mathisen i Viltnemnda i Tønsberg kommune ber folk om å la dyra være i fred. De viser til tall fra en svensk studie, som viser at opptil til prosent av alle kalvene i enkelte områder blir kjørt i hjel under slåtten. Klarer seg fint Også portalen fraråder folk fra å ta kontakt med dyra. Folk i området må bare passe på at dyrene ikke blir skremt.

Det er for eksempel ikke fornuftig å slippe hunder på jordet, fremholder han. LES OGSÅ: Åtte rådyr påkjørt i løpet av én time. Nå venter våren rett hjørnet, og med den følger kalving.

Noen rådyr flytter, andre velger å bli. For denne åkeren byr på noe . I samme periode er det kalving for rådyr. Etter fødselen finner ofte rådyrmødrene og de små kalvene veien til nettopp grasjorder for å søke tilflukt fra deres største fiende, nemlig reven. Der kan kalvene ligge trygt i skjul mens mødrene er på beite.

Ifølge jegerforbundet ligger de som regel enkeltvis og spredt. Hvert år på denne tiden har Kværnerbyen besøk av rådyr som kalver i skråningen opp mot Konowsgate. Gjestene våre er nå på plass, de siste dagene er det observert tre voksne dyr i ”skogholtet” opp mot Konowsgate. Dyret døde antagelig momentant under sammenstøtet. Men det er betimelig å minne om at det nå er båndtvang, og den gjelder fra 1. Han legger til at elgen kalver i skogene på disse tider, og at det må tas hensyn.

Når det gjelder rådyrene , så kalver. Forskrift om forvaltning av hjortevilt § gir grunnlaget for kommunenes oppgaver vedrørende mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr : Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Det er ønskelig at kalve – og ungdyrvektene viser økning.