Rystelsesmåler

Har bygningsmassen endret seg etter sprengning, spunting eller peling? Vi leier ut rystelsesmålere og tilbyr bygningsbesiktigelse. SJEKK UT VÅR NYE APP HER.

Geonor leverer rystelsesmålere produsert av Instantel i Canada. Modellen Minimate leveres i flere utgaver. Målerne kan utstyres med modem for fjernavlesning og kan programmeres til å ringe hjem hver gang en rystelse registreres.

Hvilke krav gjelder i forhold til rystelsesmålinger når det skal sprenges? Er det opp til de som skal sprenge om de vil gjøre målinger, eller bare ta konsekvensen av eventuelle skader senere? Her er resultatet av utførte rystelsesmålinger etter at sprengningsarbeidet tok til i april i år. Hva bransjen ønsket – og hva den har fått: ▫ Utvide standardens omfang – ta med : ▫ Lufttrykkstøt fra sprengning i tillegg til vibrasjon – Forsvarsbygg. Tunneler og bergrom i tillegg til bygninger.

Trafikk – Vegdirektoratet og Jernbaneverket. Vibrasjonsmåling eller rystelsesmåling er et viktig verktøy med tanke på å dokumentere hva som er registrert på nabobygninger i forbindelse med sprengning eller andre anleggsaktiviteter som peling og spunting. Dataene fra utførte målinger kommer ofte til nytte i ettertid på grunn av at det er økende antall påståtte skader. Videre er det gitt retningslinjer for forundersøkelser for å . Rystelser fra jordskjelv er også kort omtalt. Anskaffelsen gjelder boligbesiktigelse og rystelsesmålinger i forbindelse med bygging av nye gang- og sykkelveger på forskjellige steder i Akershus.

Boliger skal tilstandsregistreres før anleggsarbeidene begynner, samt at det skal utføres rystelsesmålinger i anleggsperioden. Adresse for arbeidene er . Multiconsult utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter, . Vi kan i dag tilby markedets mest avanserte droner, videoutstyr, måleinstrumenter og . Samtidig er dert svært viktig å kreve at det er rystelsesmåler i bygget som kan kontrollere om sprengingen er innenfor tillatte rammer i forhold til rystelser. Er rystelsene utenfor de tillatte rammer og skader oppstår vil dette normalt føre til at . Dette vil normalt vegvesenet besørge. Omsetning: Mer enn 1millioner. Institution: Norsk jernbanemuseum.

Provider: Arts Council Norway. References and relations. Is part of: Norsk Jernbanemuseums . Ved sprenging fredag 14. Sprengning rystelsesmåler. Vi fortsetter målinger ved sprenging i tiden som kommer, men på .