Salgsprosessen faser

Fagstoff: En selger kan styre salget gjennom en systematisk prosess i flere faser eller trinn – en såkalt salgsprosess. Lær mer om salgsprosessen her. Fagstoff: Dersom vi skal klare å bli gode selgere, må vi forstå hvordan salgsprosessen foregår, og vi må yte vårt beste i hvert steg av den. Vi må arbeide systematisk over tid og gjøre en god jobb hele tiden.

Det finnes selvfølgelig fødte selgere som alltid selger mest, men det er ikke alle som har disse . Salgsprosessens fem steg.

I ulike bøker er det ulike meninger om hvor mange steg salgsprosessen inneholder. De vanligste fasene i personlig salg kan skjematisk fremstilles slik: Kundeanalyse, kontakt kunden, salgsprosessen og oppfølging. Teknikker for å få kunden til å si JA i avslutningsfasen som er den siste fasen i salgsprosessen. Her går vi igjennom de mest kjente. Det kaller vi å selge på en kjøps-orientert måte.

Kortfattet finnes det tre faser i kundens kjøpsprosess, og her gjelder det å finne passende salgsaktiviteter. Fase 1: Oppdage ønsker og behov. En salgsprosess beskriver stegene en selger skal gjøre fra første møte med kunden til økonomisk oppgjør er fullført. Ved å bruke pipeline- beregninger i kombinasjonen med salgstrakten, kan man ta ut økonomiske prognoser for enkeltansatte, avdelinger og totalt basert på hvilken fase salgsmulighetene er i.

Docstoc, seier at ein effektiv salsprosess skjer gjennom desse fem fasane (sjå .com):. Omset til norsk og forklar kva som er meint med kvart punkt. Forklar korleis desse punkta stemmer med . Hvordan setter man egentlig opp en salsprosess som selger? Hva skal til for å sanke flest mulig leads og få så mange som mulig til å kjøpe?

Hvorfor ikke starte med å kartlegge kundens kjøpsprosess? Før du kjenner kjøpsprosessen, hvordan skal du kunne lage en salgsprosess. En salgsprosess kan variere noe fra industri til industri og fra hvilket type salg vi gjør (B2b, B2C, retail, telesalg osv).

La oss se på hvilke faser disse er:. Forhandlinger kan forklares som argumentasjon som skal føre til at en oppnår det en ønsker fra personer som kan oppfylle ønsket. Det er mange måter å forhandle godt . De forskjellige områdene i salgsprosessen står i et tidsforhold til hvor stor kjøpsinteresse kunden får.

Vær klar over at enkelte kunder er klare til å handle neste umiddelbart, mens andre tar lang tid. Således kan salgets faser foregå nær sagt hvor og når som helst. God anvendelse i de fleste faser. Veldig bra anvendelse av AIDA under mål – dette står til toppkarakter.

Innspill: Appell: Spesifiser hvilke egenskaper som fremheves. Kanal: Få med de fire formene for markedskommunikasjon og at Bama bruker reklame – trykte medier med denne annonsen.

Dette er en oppgave i Markedsføring og ledelse som dreier seg om salgsprosessen. Oppgaven gikk ut på å skulle vise en gruppe private trenere hvordan de ved å bruke salgsprosessen , skal oppføre seg når de står i stand for treningssenteret sitt. Videre tar denne oppgaven for seg salgsprosessens faser.

Bedrifter kan ikke lenger ignorere at salgsprosessen har blitt digitalisert. Kundene har tatt over salgsprosessen , og mange bedrifter opplever at salgs- og markedsføringsmetoder som fungerte bare for noen få år siden ikke leverer de resultatene man ønsker. Bare se på disse faktaene: Over 1millioner . Definere de viktigste salgssituasjonene og salgsprosesser som bør fokuseres på.

Skreddersy programmet for den gitte kunde – herunder definere salgsprosessen dersom relevant. Trene på de viktigste faser av salgsprosessen. Kjøpsprosessen er dynamisk, det er også salgsprosessen.

Hvis kunde er i fase får du ikke salg hvis du hopper til fase og vis versa. Jeg opplever ofte at kunder som kommer til meg i fase må tas tilbake til fase 2. Dette for at jeg skal kunne bygge rett løsning til kunden i fase 3.