Sau ull

Hårsau, for eksempel rød masaisau, brukes ikke i produksjonen av ull. Det finnes raser der begge kjønn bærer horn, såkalt hornsau, og raser som ikke har horn, kalt kollet sau. Hos mange raser er dessuten bar væren bærer av horn. Blant sauerasene finnes det også typer som har kraftig pigmentert ansiktsmaske eller hode. Det eneste som er helt klart er at denne sauen har vært borte lenge, sier Ven Dange.

Da hadde den kilo ull på kroppen.

Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull. Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske. Onsdag dukket en gedigen sau opp i australske Canberra.

Canberra Times skriver at sauen kan ha vært på rømmen i villmarken i hele fem år. REKORD: Det er aldri blitt funnet en sau med så mye ull på kroppen før. Det ble umiddelbart igangsatt en redningsaksjon for den gedigne . I tilfelle dette er noe for deg – meld deg på!

Skrevet av Arne Flatebø. Invercargill New Zealand .

Raser som betegnes av landrasetypen er raser med kort hale og ull med dobbel karakter (forholdsvis kort, finfibret botnull og lang, glatt, grovere dekkull). Når det gjelder tilgang på semin av de ulike rasene vises det til seminværkatalogen til NSG Semin AS, som følger Sau og Geit nr. Her finner du en nærmere . Sau , sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien. Da verdenshandelen med ull har stor betydning, kan rasene blant annet grupperes etter ullens kvalitet (fiberdiameter). Gammelnorsk sau er rasen som ligner mest på de aller første sauene som fantes i Norge.

Rasene holds også i renavl, og dalasauen er den viktigste. Norsk hvit sau utgjør ca. Den er dannet i Norge ved krysning av leicester med sjeviot. Den er hvit og kollet, og ullen er som hos sjeviotgruppen. Levendevekt hos væren er ca.

Ull fra sau er utbredt i mange tekstiler og klesplagg, og det kan finnes store mengder ullstøv innendørs. Allergi mot saueull er ikke særlig hyppig, men det forekommer hos noen uheldige. I ”gamle dager” ble mange testet intrakutant ( med sprøytestikk i huden) med dårlige ekstrakter av saueull og slo ut med vabler som liknet . En av søyene mine mistet all pelsen under buken i sommer og har ikke fått den tilbake, men ellers på kroppen er det godt med pels. Hun har også gått ned i vekt, men appetitten er upåklagelig. Kan noen si meg hva dette er symptomer på?

Ull er en del av vår norske folkesjel.

Dette varme gullet som spinnes, strikkes og veves og som opp gjennom tidene er blitt forvandlet til alt fra bunader til badedrakter. Nå er ullas historie samlet i boken Ren ull. SIFOs forskningsleder Ingun Grimstad Klepp og journalist og moteredaktør Tone Skårdal Tobiasson gir oss . Ull kan også komme fra mange andre dyr, for eksempel geit, alpakka, kanin, moskus og kamel.

Hvor lang ulla er, hvor møkkete den er og hvor fine eller grove. Ulla som blir igjen etter hver sau vurderes, sorteres etter kvalitet og renhetsgrad og brettes sammen. Om våre produkter Selbu Spinneri tilbyr garn og håndverksprodukter til strikking, veving, toving og håndspinning. Besøk gjerne nettbutikken vår! Garn På Selbu Spinneri lager vi garn fra tradisjonelle saueraser.

Vi spinner og foredler ull fra grå trøndersau, blæset sau , villsau (gammel norsk sau ), og gammelnorsk spelsau, . Kam spesielt utformet for fin ull og lammeull. De skråslipte tennene i midten og utform- ningen av tannspissene gjør at kammen går lett i ulla. Vær oppmerksom på at kniver og kammer selges separat pga ulik levetid ved klipping! Ull skal gjennom en lang prosess fra den sitter på sauen til den er ullgarn vi kan bruke.

Det første som skjer er at ullen klippes av sauen. For å holde ullen fri for rusk skal klipping skje på et rent og glatt underlag. Først klippes tovet og ruskete ull bort slik at denne ikke blir blandet med den fine ullen. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Se ideen til Sau av ull og Silk Clay og følg veiledningen som er gratis. Lag selv Sau av ull og Silk Clay og bestill materialene til lave prinser online her. Sau (Ovis aries) er blant menneskenes første husdyr, og stammer fra Midtøsten for ca. Den ble avlet fram for god tilgang på kjøtt og ull. I Norge har vi hatt sau som husdyr i flere tusen år.

For naturen kan være tøff og en sau har ingen ting å stille opp med verken mot bjørn eller ulv. Kanskje har avlen vært rettet mer mot kjøtt og ull enn mot selvberging. Det er imidlertid store forskjeller mellom sauenrasene og mellom ulike individer innen samme rase. Sauen kan være ensfarget . Kanskje kan fremtidens avlsarbeid både gi oss kjøtt på fatet .