Sele avfallsplass

Sele har reduserte åpningstider. Sjekk om det er åpent før du kjører. Du kommer lettest til stasjonen ved å kjøre riksvei 51 det tar om lag ti minutter fra Sola sentrum.

Tips for å unngå kø: Bruk IVAR gjenvinningsstasjon Sele. Gjelder særlig lørdager etter 14:00). Sommertid april – september: mandag – torsdag 07. Ryfylke finner du på nettsidene til.

Se hvilke båter det gjelder, og hvordan du går fram her. Re gjenvinningsstasjon er stengt. Det er gratis og gjenvinne fritidsbåter under fot på Gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele. Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Avfall fra private husholdninger og . Forfatter: Myhrvol Arne Uno.

Annen klassifikasjon: Lao Laq. Bedriftens adresse: IVAR IKS. Utslippstillatelse av: 13. Fra virksomheten: Steinar Skretting.

DEBATT: Har man fortsatt kunderegister for de som benyttet plassen, og kan ha merket seg den automatiske åpning av porten fra innsiden? Det er intet i den detaljerte gjennomgang av politiets etterforskning som indikerer det. Statens Forurensningstilsyn krever at deponiet må sikres bedre mot avsigning til nærmiljøet.

Det blir for dyrt for IVAR å utbedre bossplassen på Sele, og selskapet vil avikle avfallsplassen når konsesjonen går ut. Dette har resultert i stor mengdeøkning sammenlignet med bringeording til returpunkter. Category: Reports (Rapporter). Research group: Environmental Sensing (Environmental Sensing). Distribution restriction: Open.

Denne entreprisen gjelder selve huset med utstyr og sentralt ledningsanlegg. Reguleringshuset skal leveres komplett med alle rør og . Vi betrakter dette som en høyst midler- tidig løsning. Slammengder av denne størrelse vil skape ulemper for driften ved avfallsplassen, samtidig som fyl- lingstiden vil bli vesentlig redusert. Deponering av slam på Sele . Stangeland Maskin har som en av sine viktigste kompetanseområder å grave grøfter for forskjellige ledninger. Vi har gjennom mange år stått for store prosjekter i distriktet.

Tabell 1viser hvor stor andel den enkelte fraksjon utgjør per person i IVAR- regionen. Figur viser hvordan utnyttelsen av våt-organisk avfall, papir- og restavfall har vært de foregående årene. Hele områdene skal innen 01.

LNF- område, I forbindelse med etterdrift tillates eksisterende deponigassanlegg med nødvendig infrastruktur innenfor regulert område beholdt til etterdriften kan opphøre jf. Norge til bygging av biogassanlegg på Voll. Klepp Energi innen år.

Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann, 37. Oppsamling og behandling av avløpsvann, 38. Behandling og disponering av ikke-farlig avfall.

Vi mener nå å ha kontroll over brannen, men vil ha folk her i natt og utover onsdagen for å drive med etterslokking, sier brigadesjef Per Halvorsen i Brannvesenet Sør-Rogaland til Aftenbladet. For å få lov til å deponere avfall, må avfallet basiskarateriseres i hendhold til vedlegg II i avfallsforskriftens § 9.