Sildelaget innmelding

Gir støtte til Redd Barna og Leger Uten Grenser. NVG-sild:Flere utfordringer i NVG- sild fisket gjorde at vi fikk kun 20. Det driver også markedsføring både i hjemmemarkedet og på eksportmarkedene. Lodde fra Barentshavet er dessuten de. Som normalt på denne tiden er hovedtyngden av kolmulen samlet sørvest av St.

Kilda og videre nordover kanten vest av Hebridene. I dette området har fisket vært meget godt for de . Makrell Ukens makrellkvantum har og vært høyt for å være på denne tiden av året. Sluttseddelnummer er påkrevd ved. Sildelaget regner og med en viss deltagelse fra både ringnot og trål. Minstepris på Nordsjøsild.

Etter at minsteprisen ble suspendert mai blir nå prisen kr fra mandag. Nordsjøsilden får minstepris, etter at prisene ble suspendert for tre uker siden. Follow the small pelagic fisheries in the north east atlantic. Med NssMobile er du alltid oppdatert på siste nytt fra det pelagiske fisket.

En oversikt over innmeldinger og kvoter holder deg alltid oppdatert. Fisket etter nordsjøsild i EU-sonen stoppes i dag, tirsdag 25. Ventetiden mellom hver innmelding vil variere fra til døgn, avhengig av størrelse på siste fangst.

Endringer i reguleringene kan bli iverksatt på kort varsel ved behov, melder sildelaget. Silda er akkurat nå i ferd med å . Check out the daily app ranking, rank history, ratings, features and reviews of top apps like NssMobileLite on iOS Store. Desperat fra sildelaget.

Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen. Fiskeridirektoratet uttalte også i nevnte rapport at de salgslag som hadde en driftsform med innmelding og auksjon i seg selv var av stor betydning. Mandag ettermiddag ble fisket igjen åpnet, men med store reguleringer. Disse berører i hovedsak ikke den minste flåten.

Fartøyer som laster mer enn 1tonn per tur skal minimum ha timer fra et fartøys innmelding. Oppdatert informasjon om fisket. Informasjonen kan da nyttes av Direktoratet og andre. Laget har planlagt et prosjekt sett i forhold til landingsseddelen.

Det var ingen enighet om fordelingen på kolmule per onsdag formiddag. Meteorologisk institutt og NRK. I tillegg har dagens fangster. Find more data about sildelaget.

Kystgruppen har bidratt med hele 16. Fiskarlaget viser videre til de nødvendige. Norges Sildesalgslag pelagic fish.