Sildelaget norges

Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS. Bufret Lignende Gir støtte til Redd Barna og Leger Uten Grenser. Dette er fantastiske organisasjoner som alltid stiller opp for sårbare mennesker ute i verden, særlig barn, og vi i Sildelaget er glad for å kunne yte litt fra fiskerisiden til dette viktige arbeidet, sier administrerende direktør, Paul Oma. Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer. MT of Atlanto Scandic herring last week – and some ocean sprat for consumption purposes.

Christmas coming up affects the activities. But some vessels fishing . Norges Sildesalgslag er i dag Europas største. Enighet om sild og kolmule Publisert: 08. Det driver også markedsføring både i hjemmemarkedet og på eksportmarkedene. Driften av Sildelaget dekkes av en avgift som fiskerne betaler av all omsetning.

De viktigste fiskeslagene som. Fiskesalgslagene i Norge er regnet som samvirkeforetak etter loven, og skal innen 1. En av de praktiske konsekvensene for Sildelaget er at det må opprettes et medlemsregister. Det er en merkelig måte å forvalte monopolmakten på, sier direktør i Sjømat Norge Sverre Johansen. Nærings- og Handelsdepartement. Høring – Innføring av risikobasert kontroll i fiskeindustrien.

Sild er vår glemte sølvskatt og fortjener en langt bedre status i Norge enn den har. Vest- og Øst-Europa, foruten Afrika. Mengden tilsvarer mer enn milliarder sildemåltider, nok til å mette nesten av jordens befolkning . Meningsløst tiltak fra Sildelaget.

FANGST: Her ligger fiskebåten MS Einarson med båten full av sil med 1tonn i nota og venter på å bli pumpet. Fisket er i hovudsak konsentrert om tre område, skriv Sildelaget. Kort redegjørelse om kystbrislingfisket.

Til: Stein- Åge Johnsen Stein-Age. Norwegian legislation empowers the organization to undertake the initial sale of all pelagic fish in Norway with the aim of attaining fair and stable prices and the best possible . I dag har Sildelaget en døgnåpen elektronisk markedsplass for pelagisk fisk fra både inn- og utland. Fiskeindustrien har derimot tapt titals millionar av kroner på sild så langt i år. I denne situasjonen er det nokså arrogant at Sildelaget vel å bryte avtalen med Sjømat Norge , i eit forsøk å styre ei naturleg marknadsutvikling, seier direktør Sverre . Det er rundt 4millioner høgere enn på samme tid i fjor. Større kvantum og høgere pris på NVG-sild står for mye av økningen, skriver Sildelaget.

Totalkvantumet for all fisk omsatt gjennom Sildelaget ut mai har gått ned . Og det skjer nettopp gjennom vårt såkalte monopol. Man burde kanskje omdefinere ordet monopol her, ja, Sildelaget har all omsetningen på pelagisk fisk i Norge , men SYSTEMET til Sildelaget , auksjonene, ÅPENHETEN – jeg gjentar ÅPENHETEN – og sågar muligheten til å ha leveringsavtaler og de nye . I tillegg har Sildelaget og Sjømat Norge utarbeidet et dynamisk minsteprissystem som nå har vært gjeldende på NVG-silda i en prøveperiode. Den felles evalueringen konkluderte med at dette var et godt system for minsteprisfastsettelse. Dynamiske minstepris er nå innført også for nordsjøsil og begge . Det er salgslag som organiserer førsthåndssalget av villfanget fisk i Norge.

Salgslagene håndterer det norske sluttseddelsystemet, som brukes som grunnlag for de norske fangstsertifikatene. Salgslagene er ansvarlig for utstedelsen og valideringen av fangstsertifikatene og dokumentene under Artikkel 14.