Skog økosystem

Transcript of SKOGEN SOM ØKOSYSTEM. Skogen i Norge utgjør ca. Når skog skal klassifiseres, organiseres er det vanlig å deles inn i sjikt: – TRESJIKTET: Trær og busker over meter -BUSKSJIKTET: Treaktige. Disse artene kalles nøkkelarter eks.

Andre arter er mindre vanlige og har liten innvirkning på skogens økosystem.

Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen. Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog , fjell, fjære osv. Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog og . Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Begrepet skog inneholder derfor et meget vesentlig sanseinntrykk, nemlig at skogen ”springer fram” i terrenget og virker dominerende.

Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. Jeg var syk da vi var med klassen på feltarbeid.

Vi hadde om skog som økosystem. Jeg har prøvd å lese litt til det, men jeg lurer på om noen har en punktvis liste over hvilke tester man burde ta til dette økosystemet , og hvordan de utføres? For eksempel pH i vann med en indikator. Hvilke andre tester vil . Forfatter: Bjerkely, Hans Jan. Overordnet post: Norbok.

Skole og leksehjelp: Hei. Jeg skal skrive en tekst om skogen som et økosystem. Derfor lurer jeg på om det er noen som vet noe som er viktig å ha me eller om en nettside hvor det står ikke altfor avansert skrevet, men som samtidig får med alt? Det kan være naturtyper slik som fjell, skog, hav og ørken. Arealet til et økosystem varierer mye.

Men det er vel så viktig å ta vare på de såkalte nøkkelartene i skogen. Det er for eksempel maur, meitemark og barkebiller som er mye mer sentrale for at skogen som økosystem skal fungere bra. Et økosystem kan være lite som en pytt, eller en hel skog.

Likevel får de ganske lite oppmerksomhet.

Meitemark har vi for eksempel typer av i norsk jor og den både . Denne viser seg ved hjelp av ny metodikk å variere lite fra økosystem til økosystem. Dette innebærer at økosystemenes følsomhet for temperaturendring er nesten universell. Godt samsvar mellom dagens rådende klima og vegetasjonssoner.

Men kan framtidas vegetasjon og økosystem forutsies på bakgrunn av dette? Biologisk mangfold innbefatter både artsmangfol genetisk mangfold og mangfold av økosystemer. I teorien bør den egentlig kalles et tidligere hogstfelt, fordi den har kommet så langt i suksesjonsprosessen at den er i konsolideringsfasen til en skog , og ikke lenger et hogstfelt. Når en skog blir hogd ne og det skapes et hogstfelt, vil det som forekommer der etterpå være sekundær suksesjon fordi artene . Innlegget er så gjennomsyret av faglige feil at det ikke kan stå uimotsagt. Innlegget illustrerer kommentator Hans Bårdsgårds etterlysning i forbindelse med feiringen av . Hvert år binder skogen vår mer enn tre ganger så mye COsom det som slippes ut av hele den norske.

Forstå stormskadet skog. Alle deler i et økosystem henger sammen, og forsvinner en del, kan de andre delene rammes av dette. Etter en storm kan et økosystem bli forandret på lokalt nivå. Hva slags forandringer skjer for eksempel i.