Skogen som økosystem

Transcript of SKOGEN SOM ØKOSYSTEM. Skogen i Norge utgjør ca. Når skog skal klassifiseres, organiseres er det vanlig å deles inn i sjikt: – TRESJIKTET: Trær og busker over meter -BUSKSJIKTET: Treaktige. Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Begrepet skog inneholder derfor et meget vesentlig sanseinntrykk, nemlig at skogen ”springer fram” i terrenget og virker dominerende.

Disse artene kalles nøkkelarter eks.

Andre arter er mindre vanlige og har liten innvirkning på skogens økosystem. Et økosystem preges av bestemte organismer og bestemte miljøforhold. Fisk i tareskog viser et av mange økosystemer i havet. Ekornets økologiske nisje består av de miljøfaktorer ekornet må ha for å leve.

Trofiske nivå i et økosystem. Organismene har ulike roller i . Forfatter: Bjerkely, Hans Jan. Overordnet post: Norbok. Tilgang: Tilgang for alle.

Medvirker: Bjerkely, Hans Jan. Annen klassifikasjon: 574. Det kan være naturtyper slik som fjell, skog, hav og ørken. Arealet til et økosystem varierer mye.

Vi hadde om skog som økosystem. Jeg har prøvd å lese litt til det, men jeg lurer på om noen har en punktvis liste over hvilke tester man burde ta til dette økosystemet, og hvordan de utføres? For eksempel pH i vann med en indikator. Hvilke andre tester vil være viktig å ta i skogen som økosystem ? Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. Hvert år binder skogen vår mer enn tre ganger så mye COsom det som slippes ut av hele den norske.

Norge bidrar med milliarder kroner årlig til vern av tropiske skoger som klimatiltak. Men den norske skogen lagrer mye mer karbon enn tropiske skoger. Hvordan kan det være mulig – og hva gjør vi med det?

Skole og leksehjelp: Hei. Jeg skal skrive en tekst om skogen som et økosystem. Derfor lurer jeg på om det er noen som vet noe som er viktig å ha me eller om en nettside hvor det står ikke altfor avansert skrevet, men som samtidig får med alt?

Vi skal ta for oss skogens økosystem , og jeg føler at vi trenger litt hjelp for å kunne lage ett fyldig skriftlig produkt. Hadde satt pris på noen gode problemløsning og .

Men det er vel så viktig å ta vare på de såkalte nøkkelartene i skogen. Det er for eksempel maur, meitemark og barkebiller som er mye mer sentrale for at skogen som økosystem skal fungere bra. Likevel får de ganske lite oppmerksomhet.

Meitemark har vi for eksempel typer av i norsk jor og den både . Dette er en objektsamling som inneholder cirka ulike planter. Samlingen inkluderer planter fra ulike økosystemer , som skogen , veikanten og havet. Etter dette vil den gå over til konsolideringsfasen, som er den andre fasen i suksesjonsprosessen. Det er her artsmangfoldet er størst, og de mer konkurransedyktige artene vokser seg større. Denne viser seg ved hjelp av ny metodikk å variere lite fra økosystem til økosystem.

Dette innebærer at økosystemenes følsomhet for temperaturendring er nesten universell.