Skogen

En skog er et større område dekt med mer eller mindre storvokste trær. Ofte definerer vi et område som skog når det er så mange trær der at de virker inn på lokalklimaet, det vil si at det er mindre vind og annen temperatur mellom trærne enn om det ikke hadde vært trær der. Når høyden på trærne er over meter og . Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Vi vil at du skal øke i verdi og oppnå effekt. Vi er dine nye bestevenner.

Visste du at skogen utenfor stuedøra er en del av verdens største karbonlager? Skogen is Swedish for the forest. Sett av syv minutter, og lær noe nytt om noe veldig gammelt. I Norge har vi gjennom årtier hogd ned våre blandingsskoger og erstattet dem med ensartede tette granskoger. På verdensbasis forsvinner skogområder tilsvarende fotballbaner hvert minutt.

Og jo mer skog vi ødelegger, jo vanskeligere blir det for artene som bor der å overleve. Gudbrandsdalen leverer entreprenørtenester over heile Sør- Noreg. Gjennom år har maskinparken vakse betrakteleg, men engasjementet for å levere solid arbeid til rett ti og samtidig vere ein miljøbevisst entreprenør, er det same.

Tre er naturens egen råvare. I en tid med stadig større bevissthet på miljø og bærekraftig utvikling, er det et økende behov for naturlige og trygge materialer. Det krever både kunnskap og . Hvis Norge virkelig skal legge om til det grønne skiftet, må vi dyrke, bruke og bearbeide skogen mer.

Her er treforskernes fire miljøvennlige punkter til mer trebruk. Lære med skogen tilbyr undervisningsopplegg fra barnehage til lærerutdanningen. Klikk på de ulike logoene for å komme direkte til vevene. I løpet av de siste årene er skogvolumet tredoblet. En følge av dette er at andelen hogstmoden skog , gammelskog og mengde dødt trevirke øker.

Vi legger til rette for at du. Tømmerhogst fører til dramatiske endringer i skogen. Trær blir fjernet og tette skogområder forvandles til åpne hogstfelt. Gjennom hogst påvirker skogbruket skogen , og spørsmålet er hvilken effekt det har på artsmangfoldet. Er det slik at dagens skogbruk reduserer det biologiske mangfoldet i skogen ? Verksamhetskonsult Skog Vill du vara med och forma framtidens digitala samhälle?

Med våra innovativa partnerskap och kunder inom såväl privat som offentlig sektor formar vi på EVRY både dagens samhälle och den digitala framtiden. Disse artene påvirker også skogen rundt.

Mange av insektene i død ved er for eksempel rovinsekter som kontrollerer mengden av andre småkryp i skogen. Svenske studier fant langt flere fiender til stor granbarkbille – en art som kan gjøre stor skade på tømmer – i naturskog med variert død ve enn i kulturskog. En tredel av fastlandet i Norge er dekt av skog.

Vi finner mange arter og naturtyper i de norske skogene, men mange av disse er truet.