Skogens pärlor

Här redovisas värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar. De olika objekten visas i en karta där du själv kan välja vad du vill titta på och i vilket geografiskt område. Från och med februari kan alla som är intresserade se vilka områden som är anmälda för avverkning.

Testversionen är ute nu:. Redan tidigare har man kunnat finna privatskogsbrukets nyckelbiotoper på nätet och inom kort kommer större delen av storskogsbruket att redovisa sina nyckelbiotoper på nätet. Från att tidigare ha varit en webbkarta som visar en begränsad mängd data kopplat till höga natur- och kulturvärden så har kartan nu även utvecklats med skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och artfynd .

Med skogens pärlor kan du hitta intressanta historiska platser eller kulturlämningar i skogen där du bor eller vistas ofta. Definition- nykkelbiotoper. Skogens pärlor på nätet. Vi diskuterade även länsstyrelsernas behörigheter till Artportalen. Webbplatser som främst innehåller information om verksamheten inom en organisation har inte medtagits.

Redovisa aktuell information om skyddade . Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar, markfuktighet, gallringsbehov, trädhöjd och avverkningsanmälningar. Här navigerar du i kartor och får uppgifter .

Borttagen gård på Hangvar Skälstäde, såldes av Bertwig Fastighetsförmedling. När man har lust till en ävenflykt så är det ibland svårt att komma på något lämpligt ävenflyktsmål. Jag har egentligen inte så stora krav på underhållningsvärdet. Det är ju numera andra faktorer som spelar in. Nu när jag skriver detta . Hur gör jag som markägare för att anmäla ett område?

SKS geodata och kanaler. Storskogsbruk Nyckelbiotop. Objekt Höga Naturvärden. Andra myndigheters data. Kartan, Webbapp, Grönt Kuvert.

Nu blir det enklare för skogsägare och allmänhet att få information om kända fyndplatser för rödlistade arter i skogen. Inventering av nyckelbiotoper SVO ansvarar för inventeringen av nyckelbiotoper i småskogsbruket. Mellan- och storskogsbruket svarar, enligt tidigare överenskommelser och under tillsyn . De bästa sakerna i livet är gratis – men finns det andra resurser som inte kostar så mycket?

Du har i de flesta fall redan betalat dem (via skattsedeln). Mina pärlor visar fornminnen, biotoper och naturskyddsområden, naturreservat .

I Sverige har riksdagen beslutat att målen för miljö och produktion i skogen är jämställda. Där kan man välja ut ett område och lägga på kartlager som visar värdefulla livsmiljöer i skogen, nyckelbiotoper, fredade områden med . Bland annat kommer det att bli möjligt att se kartor och flygbilder genom telefonens inbyggda GPS.