Skogforum

Skogforum på Honne den 2. Det er bra trøkk i skogbruket og det har sjelden vært viktigere å vite hva som foregår for å ta de rette valgene. Det hogges mer enn noensinne. Ny teknologi aktualiserer skogen som både råstoffleverandør og klimafaktor.

I år firar vi tioårsjubileum och vad kan vara bättre än att göra det med en ny version av skogsforum. Version av skogsforum är den senaste .

Dere er utrolig defensive, og forteller ikke verden hvem dere er og hva dere vil. Det gjør at vi på utsiden opplever skognæringa som introvert, konservativ og lite markedsorientert. SKOGFORUM startet i dag, torsdag, med en fullsatt sal på Honne. Trond Hagerud fra MAPEI.

De faglige og sosiale rammene for arrangementet følger de innarbeidede . Sted: Honne hotell- og . See what people are saying and join the conversation. Her er det mye aktuelt stoff om markedet og skogfaglige problemstillinger som kan være nyttig å kikke på.

Annual gathering of foresters in Norway, organised by Norskog. Meet Jakob Sandven who is going to present TECH4EFFECT to Norwegian forest professionals. På Jervskogen skisenter i Malvik, 17. Vi inviterer til felles skogdag for Nidaroskommunene.

Dagen er åpen for alle med interesse for skogbruk. Det blir befaring i felt – kle deg etter værforholdene. I tillegg til faglig påfyll, lover vi bålrøyk, svartkjelkaffe og trivelig skogprat. Dette er er anledning til å la andre hytteeiere bli kjent med deg.

Det er for tiende gang klart for et av høstens store eventyr! Lyst til å dele et fint bilde med oss andre? Da samles skogbruket på nytt til faglige dybder og sosiale høyder i næringens egen storstue på Honne.

Omskiftelige tider like fra klimafaktorer til driftsteknikk og markedsforhold opptar alle. Det er tatt høyde for at det er valgår , og Nidaros ønsker derfor å markere overfor lokalpolitikerne skogens viktige betydning også i framtida. Selbuskogen skisenter tirsdag den 18. Program for skogdagen finner du her!

For nærmere informasjon: Leder i Nidaros . De lokale nettverkene prioriterte innsats og virkemiddelbruk mot sine spesielle lokale utfordringer. Sørtrøndersk skogforum skaffet til veie finansiering av en egen pådriver i hvert av nettverkene.

Erfaringene med Lensa-samarbeidet så langt er svært gode, og det har gitt oppløftende resultater både innen skogkultur,. Spennende tema med stort engasjement. Videreføring av Lensa et tema, nmsk – midler et annet.