Sprinklersentral

Mer produktinformasjon. Frostfri sprinklermontering. Tørr sprinklersentral DPV-1. Våt sprinklersentral AV-1. Forholdet varierer innen det området som er angitt, avhengig av vanntrykket.

Ved for eksempel pound per kvadrattomme (PSI) vanntrykk, vil lufttrykket på utløsningspunktet være. Produsert i mm aluminium. Sprinklersentral 200x300mm AE Brannskilt. Leveres komplett med FG-trim og spjeldventil type 705.

En, sprinklersentral , Samlet arrangement av ventiler, manometre og annet utstyr som er nødvendig for funksjonen til et sprinkleranlegg. Kilde: Kollegiet for brannfaglig terminologi. Tilbake til forrige side.

Etterlysende brannskilt leveres med gjeldende piktogram og tekst. Brukes til sprinkling i områder hvor det er frostfare, eller av annen grunn ikke kan være vann i sprinkleranlegget. Tydelig merking med etterlysende effekt! Varselskilt som lyser i mørket. Skiltet inneholder pigmenter som lades opp i dagslys eller kunstig lys.

Dette gir både økt sikkerhet og trygghet i nødssituasjoner. Skiltet vil deretter lyse i minst minutter i totalt mørke. Enkel montering – kan spikres, skrus. Se vårt store utvalg av brannskilt i nettbutikken.

Plassering av sprinklersentral , tavlerom, ventilasjonsrom, fyrrom, stoppekraner. Oppslag med kontaktopplysninger. Ved brannalarmsentral i hovedangrepsvei bør det være oppslag som gir kontaktopplysninger til personer som har kjennskap til . Boksen har en nøkkelbryter for utkobling av sprinkler ved vedlikehold eller test.

I utkoblet tilstand gis ikke alarm på brannsentral, og strømningsvakt kan da testes lokalt. Søk etter sprinklersentral : -det er skiltet vei fra brannsentral (opprnøtested for brannvesenet) og ned til sprinklersentralen, i tillegg er det utplassert branntegninger i skap ved brannsentral (merket. Branndokumentasjon) som også viser hvor sprinklersentral er lokalisert. For å opprettholde et konstant lufttrykk på rørnettet, må det monteres inn en kompressor.

Denne kompressoren må ha en trykktank på minimum liter. Den koples via en reduksjonsventil .