Sykdom sau

Generelt er helsetilstanden hos norske husdyr svært god. Norge er fri for mange viktige husdyrsykdommer som skaper store utfordringer for dyrehelse, dyrevelferd og . Andre sykdommer som kan forårsake hjerne eller hjernehinnebetennelse er inkluderer hjernebarksår, hjernemargsår og louping ill. Den stille formen kan forvekslast med melkefeber, forgiftning, fosterforgiftning og den klassiske formen av skrapesyke.

Lungebetennelse_(sau) Bufret Lignende Lungebetennelse er en utbredt sykdom hos sau , også i Norge. Akutt lungebetennelse er mest vanlig i beiteperioden mens den kroniske formen oftest er knyttet til innemiljøet i fjøset. Sykdommen er vanligst forekommende utover høsten og vinteren.

En av dem er sykdommen sjodogg som overføres ved hjelp av flått. Norske sauer på utmarksbeite står overfor en rekke utfordringer. Mange dyr kan gå tapt på flåttinfisert beite. Vi vet ikke hvor mange i Norge som kan ha fått den flått-overførte sykdommen anaplasmose. Kapselen skal ta opp giftstoffer i fordøyelseskanalen før stoffene kommer ut i blodet og forårsaker sykdom.

Svarene ligger et sted innenfor sauens genetikk og sykdomsforløp, kartlegging og kontroll av flåtten, og biologisk bekjempelse av den. Flåttbitt hos sau kan føre til sykdommen sjodogg, som forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum (A.ph). Sjodogg gir høy feber og svekker immunforsvaret.

Snorre Stuen Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Seksjon for småfeforskning og . Denne fredagen lærte vi om sykdommer en sau kan få. Akkurat som oss mennesker kan sauer bli syke.

Snakker vi om sykdomssmitte? Hvor stort er dette smittepresset? Kan jeg ha to fjøs uten at det blir krøll? Hilsen fersk storfemann med ønsker om flere . Kapselen skal legges ned i magen på dyra og ta opp giftstoffer i fordøyelseskanalen før stoffene kommer ut i blodet og forårsaker sykdom. Det er først og fremst den alvorlige sykdommen alveld hos sau forskerne ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Universitetet i . Immuniteten som da oppstår vil oftest ikke være livsvarig og vaksineringen må oftest gjentas med varierende mellomrom alt etter hvilken sykdom vi vil beskytte dyret mot.

Det er viktig å huske på at når vi vaksinerer, er ikke dette en behandling, men en stimulering av systemet til å fortsette prosessen selv. Friske lam som fôres godt er generelt mer motstandsdyktige mot sykdom. Bruk beiterotasjon for å få ned smittepresset!

Koksidiose hos lam skyldes arter av den encellede parasitten Eimeria, som finnes hos de fleste pattedyr. Koksidier er artsspesifikke, Eimeria-arter som går på sau kan ikke gi sykdom hos f. Med sykepleie menes egentlig støtteterapi. Veterinæren er i fjøsen kun på et kort besøk, bonden er der mye mer, og kan og bør gå oftere i fjøsen ved sykdom.

Alt handler om å gi sauen best mulig sjanse til å klare seg. Hvis vi legger til rette for godt stell av et sykt individ vil sjansene for suksess være større. Mulige årsaker til lidelse og død er parasittangrep, flått, alveld (leverskade på grunn av stoffer fra giftige planter), ulykker, sykdom og spyfluelarver. Dyrevelferdsloven sier at . Den bygger for en stor del på forelesninger av Harald Waldeland og John Øverås.

Det er ikke med alt som burde vært sagt om emnet, men det er en introduksjon, og mer stoff er tilgjengelig andre steder. Luftveiene kan utsettes for sykdommer som infeksjoner, parasittangrep, . Norsøk i Tingvoll har funnet en metode for å bekjempe Alvel en smertefull sykdom hos sau. Alveld har vært kjent i århundrer, men fortsatt vet ingen eksakt hva sykdommen skyldes. Sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys.

Tilstanden kalles også orfvirussykdom og ecthyma contagiosum. Sauekopper er en virussykdom som er utbredt blant sauer og geiter og som kan smitte over på mennesker. Reinsdyr er også rapportert å kunne overføre sykdommen. Viruset kan overføres til mennesker (zoonose) etter kontakt med et sykt .