Tårnsilo

I Norge har tårnsiloen fram til nå vært den vanligste metoden. Den har høyest anleggskostna men gir ofte silofôr med høy kvalitet. Pakkingen blir effektiv i en høy tårnsilo , fordi graset presses godt sammen av egen tyngde.

Ved bygging i andre materialer enn tre må det . Creative Commons license icon.

En skiller mellom to typer av siloer, tårnsiloer (høgsiloer, vertikale siloer) og plansiloer (lågsiloer, horisontale siloer) Historisk sett har tårnsilometoden vært dominerende i Norge. Dette har nok sin årsak i små fjøs og trange tomter. Tårnsilo for ensilering og lagring av gras (Bilde). At tårnsiloen kan få sin renessanse har en enkel forklaring mener Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Da velger de å bygge tårnsilo fremfor å ha rundballer spredt over hele gårdsplassen, sier Joacim Laurendz, bygningsrådsgiver i NLR.

Bruk syre, og ikke bruk mindre dosering enn anbefalt. Problem rundt varmgang i syre-ensilert surfor i tårnsilo , er så godt som ikke-eksisterende. Selvfølgelig litt avhengig av arealet på siloen, og hvor mye du tar ut hver dag.

Er det varmt i været er det viktig å få ut alt for . Bygge ny tårn silo innlegg 28. Bufret Lignende KALNES: I disse dager tar Kalnes Jordbruksskole i bruk et splitter nytt plansiloanlegg. Flere resultater fra gardsdrift. En av skolens tårnsiloer er allerede revet og de andre vil bli stående ubrukte.

Fyller, fordêler og pakker i en operasjon. Unngår slitsomt og farlig arbeide nede i siloen. Lett å flytte fra silo til silo. OMREGNINGSTABELL FOR BEREGNING AV FÔR PÅ LAGER.

HØY, HALM OG KROSSA KORN. Middelvekt ferdig masse, kg pr m. For å forhindre forekomst av pressaft skal tørrstoffinnholdet i det innlagte materialet foreskrives å være minst de verdier som er angitt i tabell 3. Laveste tillatte tørrstofñnnhold i . I Oppdal er det nok noe mer plansilo enn tårnsilo , men de siste årene har det blitt bygget flere nye tårnsiloer i Oppdal, sier Per Odd Volden ved Landbrukskontoret i Oppdal. Volden understreker at Landbrukskontoret følger opp nybygginger for å påse at det monteres nødvendige lufteluker. Disse er påmontert like velbrukte Underhaug avlesservogner.

Overslaget må dekke arbeidstimar, betong, forskalingsmateriell og armeringsmateriell.

Mulighetenes marked Varslinger Ny annonse Meldinger Min FINN. Vis kartsymboler: Auto ▽. Lagring på bakken eller på platting? Ved valg av en plansiloløsning vil det også være aktuelt å vurdere om en skal eie . Suveren markedsleder for automatisering av fylling og tømming av tårnsiloer idag. TKS Fylltømmer har en markedsandel i Norge på over.

Den svenske grovfôrguruen Rolf Spørndly ved Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala har sammenliknet fôrspill fra plansilo, tårnsilo og rundballer, og konkluderer med at rundballer gir minst tørrstoff-tap. Mens gjennomsnittlig tørrstoff-tap fra plansiloer og tårnsiloer var på henholdsvis 1 prosent og 24 .