Tilskudd sau 2015

Ny forskrift om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsing ved ferie og fritid gjelder fra 1. Det medfører en del endringer det er viktig å være klar over. Det er samme tilskudd for vinterfôra sau og utegangersau over år. Husdyrtilskudd for unghest er avviklet. Kyr, storfe, og hest, Alle dyr, 43 428. Sau , lam, geit og kje, Alle dyr, 15 150.

Beitetilskudd : Dyreslag. Foretaket gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. Bestemmelsene om stedfesting av foretakets driftssenter gjelder som beskrevet i kapittel 6. Distriktstilskudd kjøtt. Soner i henhold til vedlegg 3. Joda, du kan nok få tilskot. I dagens Nationen er det omtalt at endringen betyr et tap av tilskudd. Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk sau og geit har i en felles uttalelse i dag uttalt følgende:.

Ny ordning for sau : Vinterfora sau over år og utegangersau over år får like ordninger. Avløysertilskudd kan kun utbetales til søker og ikke til avløyserlag. Krav om miljøplan faller bort . Generalsekretær i NSG Lars Erik Wallin har sett på korleis jordbruksavtala slår ut for dei enkelte bruka.

Den tekniske jordbruksavtalen gir detaljinformasjon om hvilket grunnlag som gir rett på tilskudd , satser og frister for å søke. Det legges også på 2kroner per sau for de første 1sauene i forliket. Rundskrivet er oppdatert med gjeldende satser fra og med 1. Jordbruksforetak kan søke om tilskudd til . Kvalitetstilskudd storfekjøtt. Dette kommer i tillegg til avtalt pris på maten. Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21.

For å stimulere til ivaretakelse av de gamle rasene grå trøndersau og gammelnorsk spælsau, gis det tilskudd til sau av disse rasene. Det kreves deltakelse i sauekontrollen . Det kan gis frakttilskudd til slakteri for transport av slaktedyr av storfe, gris, sau og geit fra produsent til nærmeste aktuelle slakteri. Det er til dels dyretilskuddet som er enklest å misbruke. Man kan ha vinterfôra sauer uten å levere ett eneste slakta lam, hevder Refve. Det er sauer som holdes i livet ekstra lenge kun for å heve tilskudd.

Produksjonstilskudd til landbruket. Nå er det på høy tid å søke om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Sau over ett år er nå både vinterfôra sau og utegangersau – Avløsertilskudd kan bare utbetales til søkeren, ikke til avløserlag – Forskrift . Grunntilskudd for sau og lam er så lagt til avregningsprisen. Tilskudd til villsau har økt mest, særlig ved at villsau nå får husdyrtilskudd og avløsertilskudd på linje med vanlig sau.

Hvilke opplysninger vises på denne siden? For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd) og sum utbetalt tilskudd per ordning. Eventuelle andre trekk vises ikke.

Les mer om hva tallene forteller. Når offentliggjøres utbetalt tilskudd ? Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni .