Tilskudd sau

Avlsgris – Jæren – Nordlan Troms og Finnmark – Landet for øvrig, 20. Vi har samlet den viktigste informasjonen i et informasjonsskriv til deg som skal søke om produksjonstilskudd og . Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. Landbruket foreslår nytt tilsk. Adle sauer som ikkje skall ha lam til avl, bruk ein vær av spel, gammelnorsl spel eller svartfjes.

Da auker du fort slakte med kg, og det er fortsatt villsau som er avlsstammen.

Fult tilskudd på sau er det på dei første 75. Tilskudd og foretak innlegg 1. Flere resultater fra gardsdrift. Fatland – Nye telledatoer – her er oversikten! Husdyrtilskudd (gammel ordning som tidligere). Nord-Norge, får tilskudd som for sone for storfe, sau og geit, og ikke tilskudd for gris.

Foretak med driftssenter i Nord-Norge kan likevel motta distriktstilskuddet etter satsene i disse sonene, dersom transport av slaktedyr til slakteri i Nord-Norge vil være i strid med Mattilsynets regelverk for . Det er til dels dyretilskuddet som er enklest å misbruke.

Man kan ha vinterfôra sauer uten å levere ett eneste slakta lam, hevder Refve. Det er sauer som holdes i livet ekstra lenge kun for å heve tilskudd. Totale inntekter inklusive direkte tilskudd.

Vederlag til arbeid og kapital pr. For saueproduksjon er det innført krav om normalt lammetall for antallet søyer og slaktevekter på minst av det som er normalt for rasen. Det er samme tilskudd for vinterfôra sau og utegangersau over år.

Del på: I landbrukets krav er det foreslått å endre utbetalingen av lammeslakttilskuddet til å foregå over slakteoppgjøret. Utbetalingene vil da kunne komme åtte til ni måneder tidligere. I dagens Nationen er det omtalt at endringen betyr et tap av tilskudd. Norges Bondelag, Norsk Småbrukarlag og Norsk sau. Men nytt fagsystem innebærer ingen endring i oppgavefordelingen mellom direktorat, fylkesmenn og kommuner.

Alt fôr til drøvtyggere må være 1 økologisk. Nytt fagsystem innebærer heller ikke at kontrolloppgavene til kommuner og . Felleskjøpet og andre kraftfôrleverandører har økologisk kraftfôr. Sauer som får lite (mindre enn kg per dag) kraftfôr bør ha tilskudd av mineralblanding tilpasset sau , for eksempel. Nortura betaler merpris, for tida . Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.

Sau som får mindre enn ca. Ammekyr og ungdyr, ved små mengder kraftfôr. Sinkyr i hele tørrperioden. Dyr som får alternative fôrmid- ler, for eksempel bygg og brød. Da er også det som måtte være av frakttilskudd til kraftfôr og kjøtt regnet med.

Vi har fått beskjed fra NLT om at avløsertilskuddet som ble informert om i juni inneholder feil sats på SAU og AMMEGEIT. Her er det brukt fjorårets sats i stedet for årets. Dvs 10- for mye pr dyr.