Tine rådgiving

Kjære kollega og mjølkeprodusent. En gang i året – en eneste gang i året – hvor vanskelig kan det være? Han er misfornøyd med grøten han får servert. Vi vet som mjølkeprodusenter at det må leveres til forventningene 3dager i året. Dette gjelder også vårt TINE samvirke.

Brukernavnet er det 10-sifrede produsentnummeret som tilhører mjølkeproduksjonsforetaket.

Samdrifter må logge på med samdriftas produsentnummer og passord. Ei prosjektgruppe har evaluert TINE Medlemsbesøk og foreslår betydelige endringer. Forslaget innebærer at omfanget av fellesfinansierte tjenester opp.

TINE Rådgiving har ikke mulighet til å gi opplysninger om brukernavn og passord for produsenter. Mjølkebondens hverdag bli stadig mer krevende og det stilles økt krav til kompetanse og profesjonalisering av hele drifta. Det er mange oppgaver som skal planlegges og utføres til riktig tid.

Her ønsker vi å dele nyttige saker om melkeproduksjon. De har kjernekompetanse innen faglig rådgiving på melkeproduksjon, husdyrkontroll, organisasjon og medlemsarbeid. TINE Rådgivning og Medlem Sør driver rådgivning innen sine kjerneområder som dekker foring av storfe, økonomi .

Skal i nært samarbeid med TINE industri. Styrke TINE-produsentenes konkurransekraft. Gjøre det attraktivt å være TINE-medlem. Sørge for et godt og nok melkeråstoff til industrien . Vi søker etter veterinær med bred erfaring innen storfeproduksjon.

Les mer om stillingen, fakta og . Det skjer store investeringer og besetningene blir større. Brukene er de beste på DBmelk u tillegg pr årsku. Fastlegen – Tverrfaglig, bred kompetanse. Denne undersøkelsen er nå stengt.

Vennligst kontakt forfatteren av undersøkelsen for videre assistanse. Powered by SurveyMonkey. Check out our sample surveys and create your own now!

Javascript is required for this site to function, please enable. Ledige Tine Rådgiving Telemark,vestfolbuskerud jobber i Akershus på Indeed. En stor del av melkeprodusentene i Rogaland får betydelig avlingsreduksjon i grovforproduksjonen dette året fordi eng har gått ut på grunn av vinterskader, og i tillegg den spesielt seine våren.

For mange gir dette drastiske utslag, og de vil ha behov for hjelp og rådgiving i denne situasjonen. Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske tilbyr og kurs, samt tilskudd til studieringer.

Nøkkelrådgiving: Din faste TINE-rådgiver følger deg gjennom året, støtter ditt arbeid med mål- og tiltaksplan, . Noen av dere kjenner meg kanskje enten som tidligere TINE-rådgiver og fullfôrrådgiver for Keenan, .