Torskeoppdrett

Torskeoppdrett er i vinden som aldri før. Produksjonen vokser og prisene er gode. Men vil oppdretterne lykkes?

Eller vil torskeoppdrett gå inn i rekken av mislykkede forsøk på oppdrett av nye arter? Gjennombrudd for torskeoppdrett.

Hos Nofima i Tromsø har man kar med torskeyngel der samtlige fortsatt er i livet dager etter klekking. Det har aldri skjedd før. Tori Winther sjekker fôrstatus hos torskeyngelen hos Nofima. Foto: Jørn Mikael Hagen. For å lese mer trenger du abonnement.

Men det tradisjonelle vinterfisket vil for alltid være det mest eksklusive. Torsk er en viktig saltvannsfisk og kilde til mat. Skretting tilbyr en fôr og service tilpasset torsk.

Muligheten for lønnsomhet i torskeoppdrett har aldri vært bedre. Statt Torsk som ønsker å starte torskeoppdrett har som mål å ta fisken fra 1gram til kilo på måneder. Linn Therese Skår Hosteland . Atle Mortensen fra Havbruksstasjonen til Nofima i Tromsø, er optimistisk på oppdrettstorskens vegne.

Jeg får mange henvendelser, nærmest ukentlig, av folk som lurer på mulighetene innen torskeoppdrett , sa han. Administrerende direktør i Namdal Settefisk Kåre Devik, forteller at de nylig etablerte Namdal Torsk og skal starte opp torskeoppdrett i løpet av kort tid. For ti år siden fikk Christian Tangen og faren konsesjon for torskeoppdrett , som aldri ble noe av.

Rørtveit tror at utviklingen av levende lagring av torsk kan bidra til å blåse nytt liv i torskeoppdrett , i den forstand at den gamle kunnskapen kan benyttes til å få torskefisket i retning av at man i større grad også røkter den i mer tradisjonelle merdsystemer. FOSNES: Rådmannen innstiller overfor Fosnes formannskap på at kommunen anbefaler at Namdal Settefisk AS får etablere anlegg for torskeoppdrett i Brakstadsundet. Søknaden har vært ute til høring og det kom innspill fra Frode Bjøru som pekte på flere forhold knyttet til ei etablering. Aldri har overlevelsen vært så høy på torskeyngelen til Nofima i Tromsø.

Systematiske forbedringer på alle hold i røktinga har gjort utslaget. Oppdrettstorsken sprer seg. Optimal føringskapasitet og velferd for levende, villfanget torsk.

Valg av not til oppdrettstorsk. Dårlige priser og uforutsigbar . No er det slutt for ein av dei siste som driv med dette i Norge.

Anne Hvistendahl, sjef for fiskeriseksjonen i DNB, gir ikke lån til landbasert lakseoppdrett. Hun vet hva hun snakker om. Til det er risikoen for høy.

Han har tapt 5millioner på torskeoppdrett. Han får eit svært godt skussmål frå Harald Dahl, mannen bak storkonsernet Codfarmers. Løken har nettopp levert ein generasjon matfisk produsert fram på Havlandet Havbruk sin lokalitet . Framtidsrettet og bærekraftig vekst for torskeoppdrett.

En rapport om hvordan nå mål om positiv og bærekraftig vekst for oppdrett av torsk i Norge.