Torskeyngel

For ti år siden overlevde bare én prosent av torskeyngelen som forskerne avlet fram. Etter en serie med forbedringer har i år prosent klart seg gjennom de første dagene etter klekking. Havforskningsinstituttets feltstasjon.

Parisvatnet i Øygarden har vært den viktigste pådriveren for oppdrett av torsk i Norge. Feltstasjonen var lenge landets eneste produsent av torskeyngel og er fortsatt blant de ledende torskeyngelprodusentene i.

Ved poll-metoden lever yngelen fritt i vannmassene uten noen form . Optimal produksjon og forbedret kvalitet av torskeyngel. Prosjekt: Progressive, modern production of juvenile Atlantic cod (PROCOD). Dette prosjektet har hatt en varighet på år. Stipendiaten som er tilknyttet, vil fortsette sitt arbeid med tilknytning til det nye NFR finansierte torskeprosjektet Effektiv produksjon av torskeyngel p. I prosjektperioden har man oppnådd en rekke interessante resultater som ventelig vil bli publisert internasjonalt.

HMY har startet produksjon av torskeyngel.

Linn Therese Skår Hosteland . Onsdag klokken åpner den norske og chilenske fiskeriministeren Fosen Aquasenter i Stadsbygd. Forsøkene startet med utsetting av nyklekte . Utsetting av torskeyngel : naturgrunnlag og mulige virkninger. Ein fin sumardag skulle me på havet med line. Eg, svigerfar og ein svoger.

Då me var komen på fiskeplassen, skulle me slakka ned snøret for å sjå kor djupt det var. Men då me skulle dra opp att, hang det ein torsk på 1kg på snøret. Eg skulle fortelja dette på arbeidsplassen i matpausen, men så var det . Når det gjelder silde- og ueryngel, har vi gjort noen få registreringer. Vi forventer å få loddeyngel litt lenger nord . Siden torsk nå har blitt et satsningsområde både fra private aktører og myndigheten så vokser det frem nye markeder knyttet til torskenæringen. Et av disse markedene er markedet for torskeyngel som er en næring vokser kraftig fra år til år.

Dette kan man spesielt se på den økte produksjonen av torskeyngel , samtidig som . Lofilab forbedret resultatet med seks millioner kroner i fjor.

Nå allierer selskapet seg med Storfjord Torsk i Skibotn. Prisen på torskeyngel har stupt sidan årsskiftet. Sist haust var prisen over kroner per yngel. I dag er prisen nede i fem kroner. Send oss en kommentar til denne artikkelen.

NAOB – Det Norske Akademis ordbok utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og . Intensivert produksjon av rotatorier som fór til torskeyngel (Benchmarking av produksjonsdata i oppdrett av torskeyngel ). Dette har blitt gjort ved at man har satt strandnot på nøyaktig samme sted mellom svenskegrensen og Kristiansand. Utviklingen har lenge vært svak, men i år mener forskerne det er dramatisk.